Podsumowujemy Kurs Certyfikacyjny nt. radykalizacji i ekstremizmu dla przedstawicieli polskiej Służby Więziennej oraz kuratorów

Zjawisko radykalizacji i ekstremizmu staje się coraz większym zagrożeniem we współczesnym świecie. Osoby o skrajnych poglądach często mają problemy z prawem, a co za tym idzie, trafiają do więzień, placówek opiekuńczych lub są pod stałym nadzorem jednostek opieki społecznej. W związku z tym wyzwaniem w czerwcu zorganizowaliśmy Kurs Certyfikacyjny dla przedstawicieli polskiej Służby Więziennej, kuratorów, psychologów czy pracowników socjalnych. 

Wydarzenie składało się z dwóch części – pierwsza została przeprowadzona 9 czerwca w formie online, natomiast druga odbyła się w dniach 22-23 czerwca w Poznaniu. W trakcie spotkania przybliżono wiele istotnych aspektów, dobrych praktyk oraz europejskich doświadczeń w walce z omawianą problematyką. Jedną z istotnych kwestii było zaprezentowanie multidyscyplinarnego wymiaru pracy w zakładzie karnym i w zawodzie kuratora służącym temu, aby dany pracownik był w stanie trafniej przeanalizować zachowania osadzonego lub swojego wychowanka, uwzględniając przy tym wiele zmiennych.

R4JUST Certification Course

Poza tym uczestnicy zostali zapoznani z zestawem narzędzi RRAP (ocena radykalizacji w zakładzie karnym) i zasadami ich praktycznego wykorzystania. Duży nacisk położono na dokładne wytłumaczenie znaczenia rehabilitacji przestępców ekstremistycznych w celu ponownego zintegrowania ich z resztą społeczeństwa. Jednocześnie przy tym osoby prowadzące wydarzenie podkreśliły istotę zrozumienia programów wyjścia osadzonych na wolność, powiązanych z nimi strategii, a także sposobów ich wdrażania i oceny. Zarówno prelegenci, jak i kursanci zgodzili się, że Polscy i europejscy przedstawiciele systemu więziennictwa oraz kuratorzy powinni mieć zapewnioną możliwość bezpośredniego uczenia się od wykwalifikowanych praktyków specjalizujących się w walce z radykalizacją. 

Dla uczestników kluczowe jest, aby mówić o temacie kursu od strony prewencyjnej. Osoby biorące udział w spotkaniu mogą obecnie nie mieć styczności z tym problemem podczas pracy z osadzonymi. Jednakże posiadanie tych kompetencji pozwoli im już teraz wiedzieć, jak zachowywać się i do kogo należy się zwrócić w określonych sytuacjach, gdy będą mieli do czynienia z osobami o postawach radykalnych – mówił Pedro Liberado, przedstawiciel portugalskiego IPS Innovative Prison Systems oraz jeden z prelegentów w trakcie wydarzenia.

Kurs Certyfikacyjny został zorganizowany we współpracy ze wspomnianym IPS Innovative Prison System oraz Uniwersytetem Beira Interior z Portugalii. Wydarzenie odbyło się w ramach europejskiego projektu R4JUST mającego na celu zwiększenie świadomości na temat radykalizacji i brutalnego ekstremizmu. Więcej informacji na jego temat znajduje się pod tym linkiem.

Relacja wideo z wydarzenia: