My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Podsumowanie szkolenia dot. przemocy rówieśniczej w kontekście dzieci z rodzin migranckich

Problemy i zagrożenia związane z integracją uczniów z rodzin migranckich są stosunkowo nowym zjawiskiem w polskim systemie edukacyjnym. Mając na uwadze istotę tego problemu, 21 lipca br. przeprowadziliśmy we Wrocławiu szkolenie pt. „Od alienacji i polaryzacji do bullying’u – jak rodzi się przemoc rówieśnicza? Jak zapobiegać i reagować w szkole?”.

Wydarzenie było częścią Laboratorium Społecznego (ang. Social Lab) poświęconego rozpoznaniu istotnych wyzwań dla społeczności lokalnej. Spotkanie adresowano do przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą migrancką w placówkach oświatowych, którzy pełnią również rolę asystentów międzykulturowych pomagających w zaaklimatyzowaniu się w polskim systemie edukacji. Wśród uczestników przedsięwzięcia znalazły się osoby zajmujące się na co dzień podopiecznymi z Ukrainy oraz asystenci romscy.

Szkolenie poprowadziła Joanna Wajda, Wiceprezes Fundacji Dom Pokoju prowadzącej pogotowie mediacyjne wspierające szkoły w radzeniu sobie z wyzwaniami wynikającymi z zagrożenia przestępczością rówieśniczą. Tematem kursu były praktyczne techniki i narzędzia rozpoznawania postaw mogących prowadzić do przemocy, identyfikowanie motywacji i niezaspokojonych potrzeb uczniów będących przyczyną agresji, a także metody reagowania i rozwiązywania konfliktów. Formuła wydarzenia opierała się o pracę na realnych przykładach i praktykach działania pogotowia mediacyjnego.

Początek problemów związanych z integracją uczniów z rodzin migranckich to w głównym stopniu rok 2014 i rozpoczęcie pierwszego etapu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wówczas do Polski napłynęła pierwsza fala migrantów. W kolejnych latach zjawisko narastało, a po 24 lutego 2022 roku stało się czymś masowym. Przesiedlanie się do naszego kraju dotyczy oczywiście również przybyszów z innych państw, także tych spoza Europy, jednakże to Ukraińcy stanowią zdecydowanie największą grupę napływową. Zjawisko integracji migrantów ukraińskich czy osób pochodzących z innych krajów będzie stale obecne w polskim systemie edukacyjnym i w społecznościach lokalnych.

W związku z tym ten istotny temat stał się przedmiotem zainteresowania europejskiego projektu PARTICIPATION, w ramach którego zorganizowano szkolenie. Jednym z celów prac projektowych jest analiza zjawisk prowadzących do polaryzacji, dyskryminacji i radykalizacji, a także formułowanie rekomendacji wskazujących, jak reagować na możliwe negatywne tendencje mogące skutkować przemocą.

Więcej informacji o PARTICIPATION można znaleźć pod tym linkiem

Pobierz raport podsumowujący poprzednie wydarzenie w formie Social Lab zorganizowane we Wrocławiu w dniach 6 oraz 7 czerwca br.