My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Podsumowanie spotkania „Horyzont 2020 dla Służb Mundurowych – aspekty praktyczne”

„Horyzont 2020 dla Służb Mundurowych – aspekty praktyczne” – to spotkanie zorganizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w dniach 24-25 kwietnia 2019 roku w Konstancinie k. Warszawy.

Celem spotkania było m.in. przekazanie praktycznych informacji, w jaki sposób służby mundurowe mogą uczestniczyć w projektach finansowanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Przedstawione zostały również założenia nowego programu ramowego na rzecz badań i innowacji „Horyzont Europa” 2021-2027.

Zaprezentowano także jakie tematy są ogłoszone w Programie Pracy w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” na 2019 rok oraz jak wygląda, od strony praktycznej, uczestnictwo służb na etapie przygotowywania wniosku oraz w trakcie realizacji projektu. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z realizacji projektów (i-LEAD, MINDb4ACT, TRIVALENT, ANITA), w których polskie służby są już partnerami konsorcjów. Dla uczestników była to bardzo wartościowa część spotkania.

Omówiona została problematyka wydatkowania środków finansowych z programu H2020 przez Policję oraz wskazane zostały możliwe rozwiązania usprawniające.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, kilkunastu Komend Wojewódzkich Policji, przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowego Punktu Kontaktowego PG UE oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prezentacje ze spotkania:

  1. „Horyzont 2020 w pigułce. Nowe możliwości w Programie Horyzont Europa”, Renata Rycerz, dr Piotr Świerczyński, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, prezentacja do pobrania tutaj;
  2. „SEREN4 – działania Europejskiej Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze Bezpieczne Społeczeństw”, dr Piotr Świerczyński, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, prezentacja do pobrania tutaj;
  3. „Przegląd tematów na 2019 rok z obszaru „Bezpieczne społeczeństwa H2020”, prezentacja do pobrania tutaj.