My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Podsumowanie dorocznego spotkania Centrum Innowacji Unii Europejskiej

Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze spotkania Centrum Innowacji Unii Europejskiej, które odbyło się w dniach 13-14 września w Brukseli. Tegoroczna edycja wydarzenia służyła przedyskutowaniu tematów dotyczących kształtowania odpowiedzialnych rozwiązań dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Centrum Innowacji UE to inicjatywa zrzeszającą projekty związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Pełni ona funkcję międzysektorowej platformy umożliwiającej współpracę wszystkich zaangażowanych podmiotów. Jej nadrzędnym celem jest koordynowanie i tworzenie przestrzeni do dzielenia się osiągnięciami opracowywanych i wdrażanych narzędzi oraz rozwiązań. Organizacja pracuje również nad dostarczaniem skutecznych innowacji wspierających wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, a także oferuje rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa granic, migracji i tworzenia azylu. W skład Centrum wchodzą różne unijne agencje wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz Komisja Europejska (wraz z Wspólnym Centrum Badawczym), Sekretariat Generalny Rady UE i Koordynator ds. Terroryzmu.

Tegoroczne spotkanie podzielono na dwie części. Pierwszego dnia odbyły się cztery panele dyskusyjne. Omówiono kolejno tematy wykorzystania danych zgodnie z podstawowymi prawami, innowacji w monitorowaniu i nadzorze, cyfrowych narzędzi dochodzeniowych. Ponadto przedmiot rozmów dotyczył kwestii sprawiedliwości i odpowiedzialności: wizji przyszłości innowacji na rzecz bezpieczeństwa w kierunku odpowiedzialnego korzystania z technologii. Drugi dzień wydarzenia obfitował w dyskusje ekspertów na temat szyfrowania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania lukami w zabezpieczeniach.

Celem sesji było omówienie zadań Centrum oraz zaproponowanie wspieranej przez innowacje drogi naprzód. Opierając się na dwóch konkretnych przykładach, projektów unijnych z dziedziny szyfrowania, paneliści zalecili stworzenie synergii między władzami publicznymi i prywatnymi operatorami, a także między organami ścigania i organami sądowymi różnych krajów. Uznali to za jedyną drogę walki z transgranicznym przestępczym wykorzystywaniem zaszyfrowanych platform komunikacyjnych. Uczestnicy omówili kwestię dostępu do dowodów cyfrowych w ramach dochodzeń karnych, przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej możliwej ochrony systemów cyfrowych oraz poszanowania podstawowych praw.

Na naszej stronie internetowej ukazał się artykuł dotyczący zaangażowania PPBW w funkcjonowanie Centrum Innowacji. Ze szczegółowym opisem wydarzenia i wyjaśnieniem jego znaczenia można zapoznać się pod tym linkiem. Organizatorzy przygotowali natomiast materiał wideo podsumowujący spotkanie w Brukseli, jak również raport przedstawiający poruszane tematy podczas paneli dyskusyjnych.