My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Podsumowanie projektu „ROZUMIEM=SZANUJĘ”

Uczniowie (i nie tylko) I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim mieli okazję wziąć udział w serii zajęć pilotażowego edukacyjnego programu zapobiegającemu radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści pn. „ROZUMIEM=SZANUJĘ”.

W marcu 2022 uczniowie spotkali się z Kingą Białek – naszą ekspertką, psycholog i trenerką międzykulturową, która poprowadziła „Tydzień różnorodności kulturowej” oraz „Dyskusyjny Klub Filmowy – Piękno i wyzwania wielokulturowego świata”. Zajęcia miały na celu pozwolić młodzieży zrozumieć dylematy wielokulturowości – poznać i zgłębić różnice kulturowe i zwrócić uwagę na tolerancję odmienności oraz dowiedzieć się więcej o pięknie i wyzwaniach wielokulturowego świata poprzez dyskusję z filmem. Wydarzenie zostało przyjęte z dużym entuzjazmem, natomiast Kinga udzieliła wywiadu dla jednej z uczestniczek warsztatów. Materiał dostępny jest pod tym linkiem.

Kwiecień również był intensywnym czasem w projekcie, Mirosława Korejba – nasza ekspertka z doświadczeniem w pracy w Policji, podczas której pełniła funkcję Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu ds. Ochrony Praw Człowieka, zaprosiła dwóch prelegentów na zajęcia pt. „Żywa Biblioteka”. Pierwszy z nich, prawosławny ksiądz, opowiedział o różnicach między mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz o pomocy imigrantom. Kolejnym gościem był edukator, działacz społeczny i ekspert ds. przeciwdziałania radykalizacji w środowisku młodzieżowym, który porozmawiał z młodzieżą o zagrożeniach, jakie niesie za sobą radykalizacja. Wygłoszone prelekcje podniosły świadomość uczniów nt. tolerancji, jej braku oraz źródłach tych zachowań.

W kwietniu warsztaty w zakresie ćwiczenia umiejętności życiowych przeprowadziła również Monika Wiktorowicz-Sosnowska, dr nauk społecznych, socjolog pracująca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Warsztaty miały interaktywny charakter i były skupione na podniesieniu poczucia własnej wartości wśród młodzieży, emocjach, relacjach oraz problemach związanych ze stereotypami.

W projekcie przewidzieliśmy również wykłady dla rodziców uczniów I LO. Dnia 28 kwietnia odbyło się spotkanie poprowadzone przed Marzenę Kordaczuk-Wąs, dr nauk społecznych w specjalności socjologia bezpieczeństwa, autorkę i koordynatorkę merytoryczną projektu oraz Jakuba Horna, radcę prawnego i uczestnika wielu inicjatyw w obszarze bezpieczeństwa. Temat stanowiło następujące pytanie: „Radykalizacja – mit czy fakt?”. Wykład przybliżył rodzicom temat radykalizacji,  opisując jej proces, a także czynniki zagrożenia i rozpoznania przejawów zachowań radyklanych wśród młodzieży. Druga część wykładu dotyczyła aspektów prawnych i konsekwencji wynikających z użycia mowy nienawiści zarówno w realiach, jak i w Internecie.

Kolejne zajęcia przeznaczone dla rodziców, to wykład „Zrozumieć Nastolatka”, podczas którego dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska przedstawiła wiedzę na temat czynów ryzykownych nastolatka (m.in. bunt adolescenta). Dorośli mogli rozwinąć umiejętności poprawnej komunikacji z dzieckiem i dowiedzieli się jaką rolę w kształtowaniu postaw pełnią kontekst społeczny i więzi rodzinne. Poznali również, czym jest konflikt i zachowanie ryzykowne, a także w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach konfliktowych z nastolatkiem. Dodatkowo uczestnicy poznali, czym różni się konflikt od przemocy w rodzinie i jak jej przeciwdziałać. Zajęcia te zakończyły serię działań dla odbiorców z I LO w Gorzowie w ramach projektu „ROZUMIEM=SZANUJĘ”.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z wydarzeń dostępnymi na profilu facebookowym przedsięwzięcia.

Projekt został sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.