My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Podsumowanie pokazu technologii dedykowanych dla służb – 6.12.2017 r.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2005 roku organizuje coroczne konferencje, na których przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mają okazję do zapoznania się z dedykowanymi dla nich nowoczesnymi technologiami. Podobnie było 6 grudnia 2017 roku w Warszawie, gdzie pokaz technologii towarzyszył konferencji pt. „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

W Pałacu Prymasowskim swoje najnowsze, światowej klasy rozwiązania zaprezentowały zarówno prywatne podmioty, jak i instytucje naukowe. Wśród występujących byli przedstawiciele kilku firm. Jakub Nowakowski z COMPAREX Poland omówił kwestie związane z zarządzaniem oprogramowaniem w kontekście przygotowania do RODO. Mariusz Krüger oraz Paweł Szuber z SATLAN Sp. z o.o. wzbudzili zainteresowanie słuchaczy kamerami nasobnymi, które służą funkcjonariuszom do nagrywania czynności służbowych.

Aleksander Goszczycki z Matic Sp. z o.o. zapoznał zebranych z kierunkami rozwoju analizy kryminalnej i rozwiązaniami firmy w tym obszarze. Mediarecovery reprezentowane przez Tomasza Tatara i Dominika Gierałta pokazało nowe możliwości informatyki śledczej w obszarze analizy obrazów i materiałów wideo.

Równie interesujące były prezentacje innowacji opracowanych przez instytucje naukowe. Uczestnicy pokazu technologii w trakcie wystąpienia dra Grzegorza Gudzbelera z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zapoznali się z systemem VIRTPOL będącym mobilnym symulatorem szkoleniowym służącym do doskonalenia działań interwencyjnych, w tym treningu strzeleckiego.

Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprezentowali dwa programy: File Seeker 2 (FSK 2) oraz BIOWIZ. Pierwsze rozwiązanie przedstawione przez prof. dra hab. inż. Marka Kisiela-Dorohinickiego przeznaczone jest do prowadzenia off-line’owego badania nośników danych. Druga technologia omówiona przez dra inż. Kamila Piętaka pomaga w identyfikacji osób na podstawie zdjęć i materiałów wideo z wykorzystaniem cech biometrycznych twarzy.

W dalszej części pokazu technologii dr hab. inż. Krzysztof Poźniak z Politechniki Warszawskiej przybliżył jego uczestnikom założenia Integratora Systemów Wizyjnych – platformy zapewniającej integrację sygnałów wideo pochodzących z różnych źródeł. Na zakończenie wydarzenia dr hab. inż. Jacek Stefański z Politechniki Gdańskiej omówił system szybkiej transmisji danych multimedialnych dla potrzeb granicy państwowej o nazwie STRUGA.

Pokaz technologii umożliwił zaprezentowanie zaawansowanych polskich rozwiązań technicznych opracowanych w dużej części poprzez prace badawczo-rozwojowe, współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W każdej prezentacji udział wzięło od 20 do 50 uczestników reprezentujących następujące służby i instytucje:

 • Biuro Ochrony Rządu;
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • Policja (Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji i Komend Wojewódzkich Policji);
 • Straż Graniczna;
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Straż Ochrony Kolei;
 • Żandarmeria Wojskowa;
 • Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • Prokuratura Krajowa;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • instytucje naukowe oraz przedstawiciele przemysłu.

Program pokazu technologii dedykowanych dla służb znajduje się tutaj.

Szczegółowe opisy prezentowanych zagadnień można znaleźć tutaj.