Podsumowanie konferencji RADPol2020

W trzy czwartki – 18 czerwca, 25 czerwca oraz 2 lipca 2020 roku – odbyła się konferencja pt. „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania” (RADPol2020). Wydarzenie było wspólną inicjatywą trzech projektów europejskich: MINDb4ACT, CHAMPIONs i BRAVE.

RADPol2020 składał się z trzech osobnych webinariów oraz czterech panelów eksperckich. Pierwsze ze spotkań online w formie Research Day było poświęcone praktycznym prezentacjom rezultatów projektów MINDb4ACT, CHAMPIONs i BRAVE. Motyw przewodni wszystkich wystąpień stanowiło pytanie: co projekty badawcze mogą zaoferować praktykom? Podczas drugiego z webinariów w formule Policy Event dyskutowano na temat aktualnych trendów związanych z radykalizacją oraz prawicowym ekstremizmem w Centralnej i Wschodniej Europie. Ostatnim z wydarzeń zorganizowanym w ramach RADPol2020 był Policy Event na temat poprawy polityk i praktyk w zakresie walki z radykalizacją w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także roli płci w kontekście ekstremizmu.

Łącznie konferencja RADPol2020 zgromadziła 200 uczestników i 21 prelegentów – ekspertów w obszarze przeciwdziałania radykalizacji. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy jednostek zainteresowanych tematami webinariów, włączając w to przedstawicieli instytucji publicznych i służb, praktyków z obszaru bezpieczeństwa, naukowców, studentów, organizacje naukowe i pozarządowe, reprezentantów przemysłu oraz innych podmiotów.

Wysoka jakość wystąpień poszczególnych prelegentów oraz liczny i aktywny udział uczestników spowodowały, że konferencja zakończyła się powodzeniem. Dziękujemy wszystkim za obecność i bycie częścią RADPol2020!

Poniżej przedstawiamy nagrania wideo z poszczególnych webinariów RADPol2020:

Webinarium 1: Research Day – „W kierunku praktyki i polityki opartej na dowodach: Co projekty badawcze oferują praktykom w zakresie zapobiegania radykalizacji?”

Wszystkie materiały, prezentacje poszczególnych prelegentów, galeria zdjęć z wydarzenia oraz pozostałe ważne informacje związane z RADPol2020 można znaleźć na stronie konferencji, która jest dostępna pod tym linkiem.