My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Podsumowanie konferencji pt. „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 17 października 2019 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne”. Wydarzenie zorganizowała Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z sędzią w stanie spocz. Anną Marią Wesołowską. Honorowy Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar.

Podczas konferencji swoje wystąpienia wygłosili:
Andrzej Stefański – Dyrektor, Główny Koordynator ds. Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku;
Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy i niezależny ekspert;
Izabela Buszewicz – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji;
Dorota Whitten – koordynatorka Edukacji Pokoju, mediator, socjolog;
Joanna Wajda – trener Edukacji Pokoju.

Relacja wideo z konferencji

Otwarcie konferencji zostało uświetnione przez wystąpienie Andrzeja Stefańskiego – Dyrektora, Głównego Koordynatora ds. Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie sędzia w st. spocz. Anna Maria Wesołowska wprowadziła uczestników do tematu mediacji rówieśniczych oraz rozpoczęła prelekcje w pierwszej sesji tematycznej. Podczas niej Dorota Zawadzka omówiła zagadnienia związane z rolą relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami, autorytetu rówieśniczego, szkolnej partycypacji oraz samorządu szkolnego jako czynnika kształtującego postawy obywatelskie. Natomiast Izabela Buszewicz podkreśliła ogromne znaczenie komunikacji i umiejętności słuchania w procesie rozwiązywania konfliktów wśród najmłodszych.

W trakcie drugiego panelu tematycznego odbyły się warsztaty poprowadzone przez przedstawicielki Fundacji Dom Pokoju: Dorotę Whitten oraz Joannę Wajdę. Podzieliły się one z uczestnikami własnymi doświadczeniami, jak w codziennej praktyce wykorzystywać mediacje jako realne narzędzie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów. W trakcie drugiego panelu tematycznego sędzia w st. spocz. Anna Maria Wesołowska podkreśliła ogromne znaczenie edukacji prawnej w świetle współczesnych zagrożeń, rolę rodziców, szkoły oraz służb pomocowych w budowaniu bezpiecznego otoczenia dziecka i kreowania świata wartości i stawiania granic.

Dorota Zawadzka
Dorota Zawadzkapsycholog rozwojowy i niezależny ekspert
Czytaj więcej
„Mediacje rówieśnicze polegają na przeniesieniu odpowiedzialności na dziecko za to, żeby znalazło samodzielnie, przy drobnej pomocy rówieśnika lub dorosłego, przyczyny swoich zachowań oraz sposoby rozwiązania konfliktu lub problemu. To się naprawdę świetnie sprawdza, tylko trzeba dać dzieciom czas, możliwości i przestrzeń”.
Anna Maria Wesołowska
Anna Maria Wesołowska sędzia w stanie spoczynku, ekspert
Czytaj więcej
„Mediacja rówieśnicza to rozwiązywanie problemów u podstaw oraz łagodzenie konfliktów. Myślę, że kiedy znajdzie ona szersze zastosowanie, to skończy się „hejt” oraz krzywdzenie siebie nawzajem”.
Izabela Buszewicz
Izabela BuszewiczPrezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji
Czytaj więcej
„Warto uczyć dzieci rozmawiać z uwagi na to, żebyśmy potrafili rozwiązywać konflikty i spory różnego rodzaju. Rozmowa nie może polegać tylko i wyłącznie na naszym monologu. Musimy umieć przede wszystkim aktywnie słuchać, tzn. rozumieć, postawić się w sytuacji drugiego, doceniać i oczywiście zadawać pytania”.
Dorota Whitten
Dorota Whittenkoordynatorka Edukacji Pokoju, mediator, socjolog
Czytaj więcej
„Dzieciaki mówią wprost, że jeżeli przychodzi dorosła osoba i mówi im, aby podały sobie ręce na zgodę, to jest to nieskuteczne. Działa tylko to, co dzieci same sobie wynegocjują, wypracują i z czym pójdą do przodu”.
Joanna Wajda
Joanna Wajdatrener Edukacji Pokoju
Czytaj więcej
„Mediacja rówieśnicza to proces, w którym dzieciaki dowiadują się, jak ważne są emocje oraz inwestowanie w kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej”.
Poprzedni
Następny

W wydarzeniu uczestniczyło 150 osób. W szczególności byli to przedstawiciele oświaty, kuratoriów, instytucji wsparcia dziecka i rodziny oraz kuratorzy, mediatorzy, a także psychologowie.

Serdecznie dziękujemy naszym patronom medialnym: Wydawnictwu C.H. Beck, Magazynowi psychologicznemu „Charaktery” oraz Wydawnictwu Od.Nowa za zaangażowanie i pomoc w rozpropagowaniu konferencji.

Program konferencji pt. „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne” znajduje się pod tym linkiem.

GALERIA ZDJĘĆ