My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Podsumowanie konferencji pt. „Skuteczne przeciwdziałanie korupcji i innym zjawiskom niepożądanym w administracji publicznej”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, 9 grudnia 2019 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbyła się druga edycja ogólnopolskiej konferencji pt. „Skuteczne przeciwdziałanie korupcji i innym zjawiskom niepożądanym w administracji publicznej”. Wydarzenie zorganizowały Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Akademia Antykorupcyjna.

Podczas konferencji swoje przemówienia wygłosili:

  • Ewa Maszer – Ekspert ds. antykorupcji;
  • Barbara Pytel – Ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Katarzyna Dudzik – Krajowy Korespondent CAF, Koordynator Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  • Magdalena Zdrojewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • Sławomir Śnieżko – Prezes Zarządu Akademii Antykorupcyjnej;
  • Krzysztof Krak – Ekspert ds. antykorupcji.

Celem konferencji była wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących budowania w instytucjach publicznych skutecznych narzędzi przeciwdziałania zarówno korupcji, jak i innym nadużyciom.

W pierwszej sesji zaprezentowano temat etyki w administracji publicznej jako podstawy do przeciwdziałania mobbingowi oraz omówiono ryzyko pomówień korupcyjnych wobec pracowników administracji. Ponadto, zostały przedstawione możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów antykorupcyjnych w instytucjach publicznych, a także poruszono tematykę kultury uczciwości w służbie cywilnej.

W drugiej części konferencji odbyły się praktyczne warsztaty, podczas których eksperci zaprezentowali, jak zbudować i wdrożyć skuteczne narzędzia przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 osób. W szczególności byli to przedstawiciele instytucji centralnych, publicznych oraz ministerstw. Wszystkim z nich dziękujemy za obecność podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji antykorupcyjnej i zachęcamy do brania udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych i współorganizowanych przez PPBW.

Prezentacje udostępnione przez prelegentów znajdują się pod tym linkiem.

Galeria zdjęć