My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Podsumowanie konferencji pt. „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, 10 grudnia 2018 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”. Wydarzenie zorganizowały Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Akademia Antykorupcyjna.

Głównym celem konferencji było podjęcie dyskusji nad efektywnością rozwiązań przeciwdziałających korupcji oraz nad nowymi programami etycznymi w administracji publicznej, w tym programami opracowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Po uroczystym rozpoczęciu spotkania przez prof. zw. dr hab. Arkadiusza Letkiewicza, Koordynatora ds. Realizacji Projektów Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oraz Sławomira Śnieżko, Prezesa Akademii Antykorupcyjnej, swoje przemówienia wygłosili Goście Honorowi:

  • prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – Kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Marek Bieńkowski – Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli.

Wśród Gości Honorowych konferencji byli także:

  • Grzegorz Ocieczek – Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  • Mariusz Czyżak – Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  • dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
  • Paweł Piotrowski – Główny Inspektor Farmaceutyczny;
  • Sebastian Szaładziński – Dyrektor Generalny Urzędu Zamówień Publicznych;
  • Paweł Wojtunik – były Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Doradca Wysokiego Szczebla Unii Europejskiej.

Konferencja składała się z trzech sesji tematycznych. Podczas pierwszej z nich zaprezentowano stan realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018/2020 w Polsce, rozwiązania w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom finansowym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz rolę sygnalistów w Polsce i za granicą.

W trakcie drugiego panelu tematycznego przedstawiono praktyczne aspekty wynikające z zastosowania Normy ISO 37001 – Systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Ponadto omówiono korzyści wynikające z wdrożenia kodeksu etyki w instytucji. Ostatnia część spotkania była poświęcona roli Policji w zapobieganiu i wykrywaniu korupcji, wdrażaniu standardów z etyki i uczciwości w Służbie Cywilnej, rozwiązaniom prawnym i organizacyjnym w zakresie zwalczania korupcji w Krajowej Administracji Skarbowej oraz możliwościom finansowania projektów antykorupcyjnych z Programu „Sprawy Wewnętrzne” Funduszy Norweskich na lata 2014-2021.

Podczas konferencji wystąpili prelegenci z: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Fundacji im. Stefana Batorego, Centrum Medycznego Żelazna oraz Akademii Antykorupcyjnej.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób. W szczególności byli to przedstawiciele instytucji publicznych z sektora zdrowia, energetyki, sportu, edukacji, bezpieczeństwa, sądownictwa, finansów, a także inni reprezentanci samorządu terytorialnego i podległych jednostek. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ośrodków prowadzących szkolenia z obszaru etyki i antykorupcji.

Program konferencji pt. „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”

Prezentacje prelegentów są dostępne pod tym linkiem (przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Finansów nie wyrazili zgody na publiczne udostępnienie swoich prezentacji).