Podsumowanie II edycji Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL 2017

Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL to coroczne wydarzenie organizowane przez Instytut Kościuszki, poświęcone strategicznym aspektom narodowego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Konkluzje zawarte w dokumencie pokonferencyjnym odnoszą się do czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes. Tegoroczna edycja miała miejsce 6 kwietnia w Warszawie.

Podsumowanie CYBERSEC PL 2017: do pobrania tutaj.

Rekomendacje CYBERSEC PL 2017: do pobrania tutaj.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego była partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia.