PARTICIPATION: Zaproszenie do udziału w ankiecie nt. radykalizacji i polaryzacji w szkołach

Pragniemy zaprosić nauczycieli do wypełnienia anonimowej ankiety na temat radykalizacji i polaryzacji w praktyce szkolnej. W badaniu mogą wziąć udział praktycy z wszystkich rodzajów szkół z całej Polski.

Główne zadanie tej inicjatywy polega na zdiagnozowaniu wyzwań i doświadczeń dotyczących tego, jak radykalizacja, dyskryminacja oraz mowa nienawiści pojawiają się i rozprzestrzeniają w placówkach oświatowych. Ankieta ma formę całkowicie anonimową, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby projektu PARTICIPATION, w ramach którego prowadzone jest powyższe działanie.

W przypadku chęci uczestnictwa w badaniu należy wziąć udział w warsztacie wprowadzającym online. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 24 lutego o godzinie 14:00. Jego celem będzie przedstawienie projektu PARTICIPATION oraz zebranie opinii praktyków odnośnie budowy formularza i zawartych pytań. Każdy nauczyciel biorący udział w procesie otrzyma certyfikat potwierdzający działanie w projekcie PARTICIPATION.

Zgłoszenie się do udziału w warsztacie oraz ankiecie jest możliwe pod tym linkiem do dnia 22 lutego br.

Harmonogram działań:

  1. Termin zgłoszeń – 22 lutego;
  2. Warsztat wprowadzający online – 24 lutego, godzina 14:00;
  3. Wypełnienie ankiety – od 28 marca do 8 kwietnia;
  4. Prezentacja wyników – pierwsza połowa maja.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: bartlomiej.ostrowski@ppbw.pl.