Warsztaty dla pracowników oświaty nt. radykalizacji postaw dzieci i młodzieży

Mamy przyjemność zaprosić na wydarzenie upowszechniające wyniki projektu PARTICIPATION pt.: „Od mowy nienawiści do radykalizacji – jak rozpoznawać i reagować w przypadku radykalizacji postaw dzieci i młodzieży”. Głównym celem programu jest zapobieganie polaryzacji, dyskryminacji, radykalizacji oraz ekstremizmom, poprzez efektywną politykę społeczną i edukacyjną.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia br. w Poznaniu i rozpocznie się od zaprezentowania dotychczasowych wyników wybranych badań prowadzonych w Polsce. Analiza dotyczy czynników prowadzących do radykalizacji, polaryzacji, alienacji i dyskryminacji wśród młodzieży oraz potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych we wspomnianych obszarach. Wprowadzenie to posłuży jako wstęp do wykładów oraz dyskusji na temat tego, czym jest proces radykalizacji, jak rozpoznawać radykalizowanie się postaw oraz jak im przeciwdziałać. Do rejestracji zachęcamy w szczególności nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz reprezentantów instytucji i organizacji wspierających edukację i pracujących z młodzieżą. Dokładne informacje można znaleźć w agendzie spotkania.


Prosimy o rejestrowanie się do dnia 2 grudnia br. za pomocą linku.

Realizowany w latach 2020-2023 projekt PARTICIPATION finansuje Komisja Europejska w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. W inicjatywie bierze udział 15 partnerów z 11 krajów UE. Prace koordynuje Uniwersytet Roma Tre z siedzibą w Rzymie.