Bezpiecznie na Euro 2012 – pokaz technologii reagowania i zarządzania kryzysowego przy Centrum Nauk Kopernik

Celem około 20-minutowego pokazu będzie zaprezentowanie wyposażenia, możliwości technologicznych oraz procedur współdziałania służb i formacji odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny. Scenariusz wydarzenia oparty jest na symulacji próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przez osoby będące w posiadaniu niebezpiecznej substancji, która może zostać użyta do przeprowadzenia ataku terrorystycznego na terenie Polski podczas Euro 2012. Organizatorem pokazu

Czytaj więcej ›

W dniach 19-21 września 2011 roku w Warszawie odbędzie się największa europejska konferencja poświęcona badaniom na rzecz bezpieczeństwa

Podczas tegorocznej, szóstej już edycji Security Research Conference 2011 politycy, badacze, przemysł i użytkownicy końcowi z całej Europy spotkają się, aby wspólnie porozmawiać na temat rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych dla największych wyzwań przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne. Podczas konferencji poruszone zostaną następujące aspekty: Realizacja zadań z zakresu techniki kryminalistycznej w warunkach skażenia CBRN;

Czytaj więcej ›

V Międzynarodowa Konferencja Policyjna

W ramach Targów wystawiali się następujący przedstawiciele PPBW: Zespół prof. Andrzeja Dziecha z Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Sztaszica w Krakowie zaprezentował dotychczasowe efekty wypracowane w ramach projektu „INDECT Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcje dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim”. Zespół prof. Edwarda Nawareckiego oraz prof. Grzegorza Dobrowolskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej

Czytaj więcej ›

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO