Otwarcie parku orientacji przestrzennej w Owińskach

W dniu 3 września 2012 roku przedstawiciele Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyli w uroczystym otwarciu Parku Orientacji Przestrzennej wybudowanego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. W uroczystości uczestniczył Profesor Jerzy Buzek – Poseł Parlamentu Europejskiego, który objął otwarcie Parku Patronatem Honorowym. Ten pierwszy w Polsce i prawdopodobnie jedyny w Europie obiekt, w

Czytaj więcej ›

„Energetyka Jądrowa w Polsce” – nowa monografia pod redakcją dr Zbigniewa Rau i prof. Kazimierza Jelenia

Publikacja przedstawia argumenty za i przeciw rozwijaniu energetyki jądrowej zarówno w Polsce jak i na świecie. „Energetyka jądrowa w Polsce” jest opracowaniem niemal monumentalnym, liczącym 54 artykuły. Praca ta powinna się znaleźć w bibliotece każdego, kogo interesuje ta problematyka, bez względu na poziom zaangażowania zawodowego i wiedzy. Monografia jest również przeznaczona dla osób, które chcą

Czytaj więcej ›

Sprawozdanie ze spotkania inauguracyjnego projekt rozwojowy poświęcony bezpieczeństwu osób niewidomym i słabowidzącym w ruchu drogowym

Projekt realizowany w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Guzik-Makaruk z Uniwersytetu w Białymstoku, składa się z dwóch części – prawnej i technologicznej. Część prawna, obejmująca warstwę prawnokarną, kryminologiczną i wiktymologiczną jest realizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Założono w niej dokonanie szerokiej analizy obowiązującego ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego

Czytaj więcej ›

Bezpiecznie na Euro 2012 – pokaz technologii reagowania i zarządzania kryzysowego przy Centrum Nauk Kopernik

Celem około 20-minutowego pokazu będzie zaprezentowanie wyposażenia, możliwości technologicznych oraz procedur współdziałania służb i formacji odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny. Scenariusz wydarzenia oparty jest na symulacji próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przez osoby będące w posiadaniu niebezpiecznej substancji, która może zostać użyta do przeprowadzenia ataku terrorystycznego na terenie Polski podczas Euro 2012. Organizatorem pokazu

Czytaj więcej ›

W dniach 19-21 września 2011 roku w Warszawie odbędzie się największa europejska konferencja poświęcona badaniom na rzecz bezpieczeństwa

Podczas tegorocznej, szóstej już edycji Security Research Conference 2011 politycy, badacze, przemysł i użytkownicy końcowi z całej Europy spotkają się, aby wspólnie porozmawiać na temat rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych dla największych wyzwań przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne. Podczas konferencji poruszone zostaną następujące aspekty: Realizacja zadań z zakresu techniki kryminalistycznej w warunkach skażenia CBRN;

Czytaj więcej ›

V Międzynarodowa Konferencja Policyjna

W ramach Targów wystawiali się następujący przedstawiciele PPBW: Zespół prof. Andrzeja Dziecha z Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Sztaszica w Krakowie zaprezentował dotychczasowe efekty wypracowane w ramach projektu „INDECT Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcje dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim”. Zespół prof. Edwarda Nawareckiego oraz prof. Grzegorza Dobrowolskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej

Czytaj więcej ›

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO