Otwarcie parku orientacji przestrzennej w Owińskach

W dniu 3 września 2012 roku przedstawiciele Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyli w uroczystym otwarciu Parku Orientacji Przestrzennej wybudowanego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. W uroczystości uczestniczył Profesor Jerzy Buzek – Poseł Parlamentu Europejskiego, który objął otwarcie Parku Patronatem Honorowym.

Ten pierwszy w Polsce i prawdopodobnie jedyny w Europie obiekt, w którego tworzenie zaangażowała się także Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służył będzie osobom niewidomym i słabowidzącym w nauce orientacji i samodzielnego poruszania się, także w przestrzeni miejskiej.

W Parku znajdują się urządzenia imitujące prawdziwy ruch uliczny, modele architektoniczne rzeczywistych miejsc oraz specjalne przyrządy dydaktyczne (zabawki dźwiękowe, równoważnie, huśtawki, tory przeszkód itp.). Przygotowanie do życia w świecie ludzi widzących będzie polegało na symulacji różnych zdarzeń i sytuacji. Dzieci nauczą się m.in. pokonywać krawężniki czy poruszać się po różnych nawierzchniach. Dodatkowo na terenie parku powstaje tzw. „ogród sensorycznych doznań”, miejsce oddziałujące na wszystkie zmysły. Ogród, oprócz stymulowania rozwoju osób niewidomych, będzie pełnił również funkcję integracyjną – mają się tam odbywać zajęcia dla widzących uczniów szkół masowych.

Park będzie służył nie tylko wychowankom Ośrodka, ale także mieszkańcom powiatu poznańskiego i turystom. Wiele atrakcji znajdą w nim zwłaszcza dzieci i młodzież. W projekcie obiektu przewidziano zadaszone miejsca na ogniska, domki do zabaw, oświetlone ścieżki, ustawiane są tam również przyrządy dydaktyczne i sprzęt do zabawy na świeżym powietrzu.

Park Orientacji Przestrzennej to niejedyny innowacyjny projekt realizowany w Ośrodku w Owińskach. Na terenie powiatowej placówki znajduje się pierwsze w Polsce laboratorium tyfloakustyczne. To nowocześnie wyposażona wygłuszona sala, w której uczniowie poznają odgłosy miasta. Od grudnia ubiegłego roku w Owińskach można oglądać, unikalną na skalę europejską, stałą ekspozycję tyflologiczną, obejmującą zbiory przyrządów wykorzystywanych przez niewidomych na przestrzeni kilkuset lat, m.in. mapy, tabliczki brajlowskie i grafiki dotykowe.

Uroczyste otwarcie Parku zakończył koncert zespołu „Raz, dwa, trzy”.

Więcej informacji o Parku tutaj.