Oprogramowanie i narzędzia wspomagające analizę kryminalną – raport PPBW

Od grudnia 2018 roku trwają prace nad projektem B+R pt. „Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych” (FINLINK). W skład konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt wchodzą Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Lider), Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz firma E-nform Sp. z o.o.

Celem projektu jest stworzenie narzędzi dla organów ścigania służących do analizy danych w szczególności z zakresu przestępczości gospodarczej. Opracowywany system będzie miał na celu ułatwienie procesów związanych z analizą przepływów finansowych.

W ramach projektu Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała raport dotyczący oprogramowania i narzędzi wspomagających analizę kryminalną. Materiał jest poufny, do rozpowszechniania wyłącznie wśród służb mundurowych i innych publicznych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Osoby zainteresowane dostępem do raportu proszone są o wiadomość na adres e-mail: przemyslaw.dobrzynski@ppbw.pl. W celu szybszej weryfikacji prosimy o kontaktowanie się za pośrednictwem skrzynek służbowych.