My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Opracowanie i stworzenie systemu zarządzania informacją na potrzeby Centrum ds. Uprowadzeń

Kierownik projektu:

  • Dr Krzysztof Wiciak.

Instytucje realizujące projekt:

  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Lider Projektu;
  • ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.;
  • Uniwersytet w Białymstoku.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie założeń, budowa i przetestowanie w warunkach symulowanych Centrum ds. uprowadzeń – komórki analityczno-zarządczej wspomagającej proces wykrywania i dowodzenia w związku z zaistnieniem sytuacji zakładniczej mającej na celu wymuszenie okupu. Centrum stworzone zostanie zgodnie z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. Uprowadzeń, i składać się będzie z 3 komponentów:

  • Prototypu Sali Operacyjnej (SA);
  • Prototypu Mobilnego Stanowiska Dowodzenia (MSD);
  • Prototypu Mobilnego Stanowiska Analitycznego (MSA).

Opis projektu:

Centrum poprzez możliwość korzystania ze źródeł informacji uzyskiwanych w oparciu o moduły składowe, funkcje kancelarii tajnej oraz stanowiska analityczne, w trakcie prowadzonej sprawy będzie realizowało zadania sztabu powołanego do nadzoru i prowadzenia czynności procesowych i operacyjnych. Kluczowym elementem systemu jest możliwość bieżącego podejmowania decyzji w trakcie zmieniającej się sytuacji operacyjnej w oparciu o wszystkie dostępne informacje. Konfiguracja sprzętowo-narzędziowa oraz dostęp do bieżącej analizy uzyskiwanych i posiadanych w bazach danych informacji, pozwoli na szybkie podjęcie kluczowych decyzji zmierzających do ratowania życia i zdrowia ludzkiego zagrożonego działaniami przestępnymi. Stworzenie Centrum pozwoli na nowatorskie i innowacyjne zarządzanie procesem wykrywczym w sprawach uprowadzeń.

W trakcie realizacji projektu dokonana zostanie – przez uczestnika projektu – Uniwersytet w Białymstoku zrzeszony w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszechstronna analiza prawno-dogmatyczna w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących problematyki uprowadzeń, w tym możliwości stosowania określonych instrumentów prawnych oraz istniejących ograniczeń w tym zakresie. Zgłoszone zostaną także postulaty proponowanych zmian w prawie (w tym projekty zapisów ustawowych).

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju