Odbyły się pierwsze warsztaty PPBW z mediacji rodzinnych

W dniu 10 września 2018 roku w Bydgoszczy Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała warsztaty pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów”, które poprowadziła Sędzia Anna Maria Wesołowska.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele oświaty oraz instytucji wspomagających funkcjonowanie rodziny, między innymi: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instytucji przeciwdziałających uzależnieniom oraz szkół. Głównym celem warsztatów było przedstawienie praktycznych aspektów stosowania mediacji rodzinnych i rówieśniczych oraz przekazanie wiedzy na temat wykorzystania odpowiednich narzędzi i sposobów zastosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Podczas przeprowadzonej dyskusji jej uczestnicy wymienili się własnymi doświadczeniami z codziennej pracy i przykładami sytuacji problematycznych. Sędzia Anna Maria Wesołowska wskazała natomiast praktyczne rozwiązania, które będą służyły propagowaniu mediacji i zacieśnieniu współpracy pomiędzy różnymi instytucjami.

Szczegóły dotyczące terminu następnych warsztatów pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów” zostaną opublikowane w najbliższym czasie.