My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Strategia PPBW

Strategia określa kierunki aktywności PPBW na kolejne lata, wyznacza też cele strategiczne i wskazuje narzędzia ich realizacji wraz z propozycją finansowania działań. Powstała w odpowiedzi na obserwowane zmiany trendów przestępczości oraz w odniesieniu do obecnych realiów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Aby efekty prac prowadzonych w ramach PPBW w pełni odpowiadały oczekiwaniom instytucji, dla których Platforma została ustanowiona, Strategia powstała przy współpracy z służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Do prac nad Strategią zaproszono: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Państwową Straż Pożarną, Policję, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Służbę Celną, Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową.

Prezentujemy Państwu Strategię Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2015-2020.

Strategia została zaprezentowana w dniu 17 czerwca 2015 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie podczas Konferencji PPBW pt. „Prace badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego – nowe wyzwania, nowe perspektywy. Prezentacja Strategii Działania PPBW na lata 2015-2020”.