Pracuj w PPBW - proces rekrutacju

Z roku na rok działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego obejmują coraz większą liczbę realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, organizowanych konferencji i wydarzeń, a także przeprowadzonych szkoleń oraz warsztatów. W związku z tym regularnie dołączają do nas nowe osoby, które wnosząc wartość dodaną do PPBW, pozwalają poszerzać zakres wykonywanych zadań.

Praca w PPBW zapewnia interesujący zakres obowiązków, poszerzanie kompetencji i współpracę z międzynarodowymi partnerami. Dbamy o to, aby dobre relacje i pozytywna atmosfera w zespole nadal zapewniały naszym pracownikom komfortowe warunki rozwoju zawodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Jeżeli czujesz, że któraś z nich odpowiada Twoim oczekiwaniom i kompetencjom, odpowiedz na nią i dołącz do PPBW!

Aktualne oferty pracy w PPBW:

W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. administracyjno-finansowych

Miejsce pracy: Poznań

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 • wprowadzanie danych do systemu raportowania, prawidłowe opisywanie dokumentów pod względem kwalifikacji kosztów,
 • prowadzenie dokumentacji czasu pracy personelu,
 • wspieranie procesu prawidłowego rozliczania i raportowania projektów dofinansowanych ze środków publicznych,
 • bieżące tworzenie i archiwizowanie dokumentacji rozliczeniowej związanej z projektami,
 • wspieranie zadań z zakresu organizacji i rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych – w razie potrzeby,
 • inne zadania związane z finansowymi aspektami realizacji projektów.

Nasze wymagania:

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu dobrym,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela (na poziomie powyżej podstawowego),
 • umiejętność czytania dokumentów finansowych (głównie faktur) pod kątem prawidłowości wystawienia,
 • dobra organizacja pracy własnej i motywacja do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładność, skrupulatność, uważność, zdolność analitycznego myślenia, spostrzegawczość,
 • wytrwałość i motywacja w pracy związanej z procedowaniem dużej ilości dokumentów i wykonywaniem zadań powtarzalnych, ale wymagających uważności,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów dotacyjnych finansowanych ze środków publicznych lub w pracy w obszarze finansów i rachunkowości,
 • umiejętność analizy wytycznych i regulaminów oraz przepisów pod kątem kwalifikowalności wydatków,
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy,
 • umiejętność wykonywania wielu różnych zadań równolegle, także pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach międzynarodowych i krajowych,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych,
 • dofinansowanie Karty Multisport,
 • przestronne biuro w centrum Poznania.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-finansowych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.”

Trwa nabór na stanowisko: Project Manager.

Miejsce pracy: Poznań (nie oferujemy pracy zdalnej).

Zadania:

 • merytoryczna realizacja międzynarodowych projektów z obszaru bezpieczeństwa finansowanych w ramach programów Horyzont Europa / Internal Security Fund i innych;
 • pełnienie roli osoby do kontaktu w projekcie ze strony PPBW dla koordynatora projektu i partnerów;
 • dbałość o terminową i jakościową realizację zadań zgodnych z harmonogramem projektu;
 • dostarczanie zaplanowanych rezultatów zadań projektowych (w tym raporty, opracowania itd.);
 • planowanie działań projektowych;
 • angażowanie zespołu PPBW (w tym ekspertów zewnętrznych) w zadania projektowe i nadzór nad pracami zespołu;
 • monitorowanie postępów w projekcie;
 • monitorowanie i nadzór nad budżetem projektu (przy współpracy z osobą odpowiedzialną za finanse);
 • analiza i zarządzanie ryzykiem w projekcie;
 • uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych oraz w spotkaniach projektowych (w Polsce i za granicą);
 • prowadzenie i przygotowywanie spotkań związanych z realizacją projektu;
 • nadzór nad sporządzaniem właściwej dokumentacji projektowej;
 • uczestniczenie w pisaniu nowych wniosków.

Oczekiwania:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku Project Managera w szczególności projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie – warunek konieczny;
 • umiejętność pracy w zespole, w tym również jako lider;
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność delegowania zadań i ich monitorowania;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu Microsoft Office, w tym Excela;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów / proponowania rozwiązań.

Oferujemy:

 • umowa o pracę na czas określony i po roku na czas nieokreślony;
 • pracę w zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej;
 • pracę w języku angielskim w międzynarodowym środowisku;
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów i rozwiązań;
 • pracę w przestronnym biurze w centrum Poznania;
 • dofinansowanie Karty Multisport i zajęć sportowych odbywających się raz w tygodniu w biurze;
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Project Manager. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Trwa nabór na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektów UE.

Miejsce pracy: Poznań (nie oferujemy pracy zdalnej).

Twój zakres obowiązków

 • prace merytoryczne, techniczne oraz organizacyjne związane z realizacją projektów europejskich finansowanych w szczególności w ramach programu Horyzont 2020/Horyzont Europa/Internal Security Fund/JUSTICE (obszar bezpieczeństwo),
 • prawidłową realizację zadań projektowych zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym (przy współpracy z osobą zajmującą się rozliczeniem finansowym projektów),
 • raportowanie postępu prac oraz istotnych ryzyk dla prowadzonych projektów oraz zadań,
 • przygotowywanie merytorycznej dokumentacji projektowej do kontroli wewnętrznej/ zewnętrznej,
 • monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektu,
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z projektem,
 • prace związane z przygotowywaniem nowych wniosków o finansowanie projektów w ramach programu Horyzont Europa/ Internal Security Fund oraz innych programów Unii Europejskiej z obszaru bezpieczeństwa,
 • udział w spotkaniach w kraju i za granicą.

Nasze wymagania

 • co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 lub innych programów finansujących projekty europejskie,
 • bardzo dobrej/biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny,
 • ukończenie (lub w trakcie) kierunków studiów, takich jak: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, socjologia, kryminologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny – mile widziane,
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej,
 • dobrej organizacji pracy własnej i motywacji do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładności, skrupulatności, sumienności,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • mile widziane doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi.

To oferujemy

 • umowę o pracę,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej,
 • pracę w języku angielskim w międzynarodowym środowisku,
 • przestronne biuro w centrum Poznania,
 • dofinansowanie do Karty Multisport,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej medycznej i zajęć sportowych odbywających się raz w tygodniu w biurze.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektów UE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Trwa nabór na stanowisko: Specjalista ds. Realizacji Projektów UE.

Miejsce pracy: Poznań (nie oferujemy pracy zdalnej).

Twój zakres obowiązków:

 • wsparcie prac merytorycznych, technicznych oraz organizacyjnych związanych z realizacją projektów europejskich finansowanych w szczególności w ramach programu Horyzont 2020/Horyzont Europa/Internal Security Fund/JUSTICE (obszar bezpieczeństwo),
 • dbanie o prawidłową realizację zadań projektowych zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym (przy współpracy z osobą zajmującą się rozliczeniem finansowym projektów),
 • raportowanie postępu prac oraz istotnych ryzyk dla prowadzonych projektów oraz zadań,
 • wsparcie w przygotowywaniu merytorycznej dokumentacji projektowej do kontroli wewnętrznej/zewnętrznej,
 • monitoring zadań w projekcie zgodnie z harmonogramem prac,
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z projektem,
 • wsparcie prac związanych z przygotowywaniem nowych wniosków o finansowanie projektów w ramach programu Horyzont Europa/ Internal Security Fund oraz innych programów Unii Europejskiej z obszaru bezpieczeństwa,
 • udział w spotkaniach w kraju i za granicą.

Nasze wymagania:

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 lub innych programów finansujących projekty europejskie – warunek konieczny,
 • bardzo dobra/biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny (rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w języku angielskim),
 • ukończenie (lub w trakcie) kierunków studiów, takich jak: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, socjologia, kryminologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny – mile widziane,
 • doświadczenie w pracy zespołowej i projektowej (rozumienie cyklu życia projektu),
 • dobra organizacja pracy własnej i motywacji do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność,
 • umiejętność proponowania rozwiązań w sytuacjach problematycznych,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • umiejętność tworzenia przyjaznych prezentacji w PowerPoint,
 • mile widziane doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi.

To oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej,
 • pracę w języku angielskim w międzynarodowym środowisku,
 • przestronne biuro w centrum Poznania,
 • dofinansowanie do Karty Multisport,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej i zajęć sportowych odbywających się raz w tygodniu w biurze.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Realizacji Projektów UE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”R

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatki/Kandydata na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Koordynacji Podróży Służbowych i Organizacji Spotkań.

Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków:

 • organizacja delegacji krajowych i zagranicznych dla pracowników,
 • zamawianie biletów kolejowych i lotniczych, rezerwację noclegów,
 • rozliczanie delegacji służbowych,
 • opis i dekretacja faktur zakupowych,
 • współpraca z działem administracyjno – prawnym,
 • optymalizacja kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi, bezpieczeństwa i standardu podróży,
 • Wsparcie w organizacji spotkań i konferencji (poszukiwanie i rezerwowanie hoteli i sal konferencyjnych, zamawianie cateringu, itp.).

Nasze wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
 • znajomość przepisów księgowo – prawnych w zakresie rozliczania delegacji,
 • praktyczną znajomość obsługi Pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • dobrą organizację pracy własnej i motywację do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach międzynarodowych i krajowych,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych,
 • dofinansowanie Karty Multisport,
 • przestronne biuro w centrum Poznania.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Koordynacji Podróży Służbowych i Organizacji Spotkań. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszukuje do współpracy ekspertów zajmujących się tematyką radykalizacji.

Przewidywany zakres działań obejmuje:

 • prowadzenie prac badawczych (w ramach projektów B+R);
 • wsparcie zespołu w przygotowywaniu metodologii (koncepcja oraz narzędzia badawcze) realizowanych zadań;
 • realizacja prac merytorycznych związanych z zadaniami PPBW w projektach (np. przeprowadzanie wywiadów, ankiet, warsztatów, szkoleń, przygotowywanie wkładu do raportów, analiza zgromadzonego materiału i konstruowanie wniosków);
 • prowadzenie szkoleń, spotkań lub wydarzeń organizowanych przez PPBW w tej w tematyce;
 • opracowywanie raportów oraz skondensowanych notatek związanych z tematyką;
 • uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych z zespołem oraz partnerami projektu (online, F2F; w języku polskim oraz angielskim).

Oferujemy:

 • pracę w języku angielskim w ramach wybranych projektów europejskich PPBW realizowanych z obszaru radykalizacji (INDEED, MIRAD, PARTICIPATION, R4JUST);
 • zatrudnienie na umowę zlecenie (w przypadku epizodycznych zleceń) lub umowę o pracę na określoną liczbę godzin miesięcznie (w przypadku długotrwałej współpracy);
 • możliwość angażowania się w nowe krajowe i międzynarodowe projekty oraz inicjatywy w obszarze przeciwdziałania radykalizacji podejmowane przez PPBW;
 • możliwość publikowania artykułów naukowych w celu wzbogacenia dorobku naukowego.

Doświadczenie w realizacji projektów europejskich jest mile widziane. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie jest warunkiem koniecznym.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl lub za pośrednictwem portalu LinkedIn. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Ekspert ds. Przeciwdziałania Radykalizacji. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.