My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Nowy projekt realizowany przez PPBW – Quick Response for Operation Centers (QROC)

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła realizację projektu pt. „Quick Response for Operation Centers” (QROC). Jego celem jest identyfikacja potrzeb, wymiana dobrych praktyk i przeprowadzenie procedury foresight, będącej metodą prognozowania przyszłości, w zakresie nowych technologii dla policyjnych centrów operacyjnych.

W prace projektowe zaangażowanych jest łącznie osiemnaście instytucji z Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Finlandii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Rumunii, Słowenii oraz Polski. Realizowane zadania koordynuje holenderski Instytut Technologii, Bezpieczeństwa i Ochrony (DITSS). PPBW w ramach projektu jest odpowiedzialna za opracowanie scenariuszy, które posłużą za podstawę do przeprowadzenia ćwiczeń dla organów ścigania, umożliwiających przetestowanie nowych technologii oraz form współdziałania.

QROC jest inicjatywą sieci ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services) w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, finansowanego przez Komisję Europejską.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się w tym miejscu.