My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne

Kierownik projektu:

  • Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski.

Instytucje realizujące projekt:

  • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa – Lider Projektu;
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • PPBW.

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie szerokich badań w zakresie wyznaczania kierunków podniesienia bezpieczeństwa obywateli z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, kryminalistycznej i kryminologicznej. W głównej mierze dotyczy to rozwiązań technologicznych, które mogą wspierać organy ścigania, służby specjalne oraz wymiar sprawiedliwości w realizowaniu zadań zarówno w obszarze czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak też procesowych (dowodowych).

Opis projektu:

Projekt wskazuje na konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez szersze wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych. Zakłada się również, że tego typu działania pozytywnie wpłyną na stymulowanie wielu dziedzin nauki – z zakresu prawa przez kryminalistykę, nauki społeczne po technologiczne – zaangażowanych w ten proces oraz poszerzy granice wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Przedstawione powyżej cele w znacznej mierze mają zostać osiągnięte dzięki zwiększeniu wykorzystania dedykowanych rozwiązań technologicznych konkretnym organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości przy czynnym udziale zatrudnionych u nich funkcjonariuszy. W ramach projektu prowadzone są również prace poświęcone analizie zgodności polskich regulacji prawnych związanych z akwizycją i analizą danych retencyjnych z art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz z art. 49 i 51 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju