My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Nowe szkolenie PPBW z zakresu zapobiegania radykalizacji

W dniu 20 stycznia 2020 roku w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Rola współpracy lokalnej w zapobieganiu radykalizacji: przyczyny powstawania i skuteczne zapobieganie ekstremizmom”. Jest to nowy moduł szkoleniowy, który ma na celu podniesienie świadomości instytucji lokalnych z zakresu przeciwdziałania radykalizacji.

Szkolenie zostało przygotowane w związku z potrzebą lepszego zrozumienia procesu radykalizacji objawiającego się problemami występującymi w dzisiejszym świecie, takimi jak mowa nienawiści, ksenofobia czy narodowy nacjonalizm. W celu prawidłowego reagowania i rozpoznawania symptomów radykalizacji postaw, kluczowe jest poznanie mechanizmów ich powstawania. Wpływ na kształtowanie się, upowszechnianie i eskalację radykalnych zachowań może mieć bowiem wiele aktywności wzmacniających czynniki ryzyka występujące w środowiskach lokalnych.

Adresatami nowego modułu szkoleniowego PPBW są: pracownicy instytucji społecznych, nauczyciele, psycholodzy, kuratorzy, przedstawiciele służb mundurowych oraz wszyscy zainteresowani tym tematem. Szkolenie poprowadzi ekspertka PPBW, doktor nauk społecznych, była Naczelnik Działu Profilaktyki Społecznej w Komendzie Głównej Policji, która aktualnie pracuje w European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL). Jej zainteresowania koncentrują się wokół socjologii bezpieczeństwa i działań społecznych zapobiegających przestępczości oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym.

Więcej informacji na temat nowego modułu szkoleniowego znajduje się na tej stronie. Zgłoszenia na szkolenie z zakresu zapobiegania radykalizacji przyjmujemy drogą mailową na adres szkolenia@ppbw.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Udział w kursie zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.