My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Nowe szkolenie PPBW z ISO 27001

Informujemy, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała nowy moduł szkoleniowy pt. „Projektowanie i budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji instytucji według wymagań normy ISO 27001”. Najbliższe szkolenie odbędzie się 15 października w Warszawie.

Główną korzyścią z uczestniczenia w szkoleniu są praktyczne ćwiczenia w zakresie projektowania i budowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przedstawienie norm prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji publicznej, a także przedstawienie wymagań normy ISO 27001 i możliwości jej wdrożenia. Szkolenie jest dedykowane dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, pełnomocników bezpieczeństwa informacji, kadry kierowniczej jednostek centralnych oraz osób odpowiadających za tworzenie bezpieczeństwa informacji w instytucji.

Szkolenie poprowadzi specjalistka z zakresu technologii informatycznych. Doświadczenie zdobyła, wykonując funkcje od specjalisty po dyrektora, prezesa zarządu w firmach prywatnych i administracji publicznej. Od 13 lat jest silnie zaangażowana w sferę bezpieczeństwa informacji. Wdrożyła politykę bezpieczeństwa informacji, politykę ciągłości działania oraz system zarządzania ryzykiem w największej instytucji finansowej w Polsce. Prowadząca szkolenie jest audytorem wiodącym systemów zarządzania ISO 27001, ISO 9001 oraz ISO 22301.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 października 2018 roku poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod tym linkiem lub drogą mailową na adres: szkolenia@ppbw.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.