My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Nowe projekty szkoleniowe PPBW z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczyna realizację dwóch projektów szkoleniowych z obszaru bezpieczeństwa i profilaktyki. Oba programy mają na celu promocję bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. 

Pierwsze z działań PPBW zrealizuje wraz z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego we wspólnym projekcie pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje organizację trzech modułów szkoleniowych: „Antyterroryzm i profilaktyka antyterrorystyczna”, „Rola i miejsce policji w systemie bezpieczeństwa” oraz „Rola i miejsce sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa”. Szkolenia zostaną przeprowadzone dla 63 grup uczniów do końca 2019 roku.

Realizacja drugiej z inicjatyw PPBW – programu profilaktycznego pn. „Budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego” – rozpocznie się w listopadzie 2019 roku i będzie prowadzona wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie. Projekt zakłada zorganizowanie wydarzeń w obszarach rozpoznawania sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystania ze środków psychoaktywnych oraz eliminacji z życia szkolnego agresji, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.