My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Nowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa: Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń

Jako Polska Platforma, oprócz realizacji licznych projektów krajowych i europejskich, jesteśmy zaangażowani również w inne formy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Jedna z nich to Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń, w ramach którego będą współpracować kluczowe instytucje z naszego regionu.

List intencyjny w sprawie powołania Obserwatorium został podpisany 27 marca przez Wojewodę Wielkopolską Agatę Sobczyk, członkinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulinę Stochniałek oraz Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Violettę Mójtę. Celem inicjatywy jest zapewnienie lepszego komfortu życia codziennego mieszkańcom Wielkopolski i Poznania, gdzie mamy swoją siedzibę.

Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń, oprócz przewidywania niebezpiecznych sytuacji i ich zapobieganiu, będzie również wspierało i koordynowało społeczne działania w obszarze bezpieczeństwa. Do współpracy, podobnie jak PPBW,  zostały zaproszone również m.in. Caritas Poznań, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także przedstawiciele młodzieży, dorosłych i seniorów. W ramach projektu powstaną zespoły eksperckie i zadaniowe, a także grupy merytoryczne.

Przedsięwzięcie jest naturalną kontynuacją prac Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych – interdyscyplinarnej inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych członków naszej społeczności poprzez współdziałanie licznych instytucji i podmiotów posiadających narzędzia do realizacji postawionych celów.

(zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu)