My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

W stronę nowej generacji rozwiązań bezpieczeństwa – znaczenie APPRAISE

Właśnie zakończył się projekt APPRAISE – pionierska inicjatywa mająca na celu poprawę współpracy między publicznymi i prywatnymi operatorami ochrony. To jest odpowiedni moment, aby zastanowić się nad istotnymi rezultatami tej inicjatywy i zaangażowaniem PPBW.

W obliczu szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego Unia Europejska pokazała, że dobrze rozumie wagę opracowywania nowatorskich rozwiązań dla publicznych i prywatnych podmiotów zapewniających ochronę. Projekt APPRAISE, finansowany w ramach programu Horyzont 2020, miał na celu zrewolucjonizowanie sposobu tworzenia nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, zapewniając, że są one nie tylko innowacyjne, ale także godne zaufania, etyczne i spójne z europejskimi wartościami.

Od samego początku u podstaw APPRAISE leżało zaangażowanie w rozwój technologii, dla których priorytetem są bezpieczeństwo i prawa jednostek. Konsorcjum projektu, składające się z wiodących instytucji badawczych, firm technologicznych, ustawodawców i użytkowników końcowych z całej Europy, podjęło współpracę w celu ustanowienia nowych standardów bezpieczeństwa, możliwych do osiągnięcia na całym świecie.

Poświęcamy ten artykuł przybliżeniu najważniejszych rezultatów projektu APPRAISE. Dowiesz się z niego, w jaki sposób ta inicjatywa wpłynęła na rozwój nowych technologii, dbając, by służyły one najlepszym interesom obywateli. Prezentujemy także wkład Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) będącej partnerem konsorcjum.

Osiągnięcia APPRAISE

W ramach projektu APPRAISE powstało ponad 35 narzędzi! Nie jesteśmy w stanie opisać ich wszystkich w tym krótkim artykule, dlatego skupimy się tylko na kilku z nich. 

Jednym z wielu znaczących kroków ku poprawie bezpieczeństwa publicznego, poczynionych przez APPRAISE, było opracowanie zaawansowanych rozwiązań do analizy internetowej. W ramach inicjatywy stworzono moduły uczenia głębokiego (ang. „deep learning”) do klasyfikacji tekstu, które mogą pomóc w wykrywaniu w publikacjach w sieciach społecznościowych podejrzanych tendencji. Przykładowo, narzędzie to automatycznie identyfikuje mowę nienawiści w postach w social-mediach. Moduły przetwarzania języka naturalnego (ang. „natural language processing”, NLP), w ramach projektu APPRAISE, mogą przetwarzać tysiące postów z platformach społecznościowych na sekundę, ułatwiając wykrywanie zagrożeń, dzięki dużemu modelowi językowemu (ang. „large language model” LLM), który zapewnia bardzo dobrą wydajność.

Kolejnym istotnym narzędziem stworzonym przez projekt APPRAISE jest platforma zaprojektowana tak, aby prezentować w jednym miejscu dane z różnych źródeł, takich jak: narzędzia analityczne strumieni wideo z kamer monitoringu i dronów czy systemy detekcji dźwięku. Daje to pełny obraz operacyjny zarówno prywatnym, jak i publicznym organizacjom ochrony i umożliwia wymianę informacji między instytucjami.

Stworzenie aplikacji analizującej zachowania tłumu (ang. „crowdsensing”) było kolejnym ważnym krokiem. To mobilne oprogramowanie ułatwia komunikację między użytkownikami (np. uczestnikami wydarzeń) a agentami ochrony. Dzięki tej aplikacji ludzie mogą wysyłać operatorom alerty o potencjalnych zagrożeniach mających miejsce w danej lokalizacji, dzięki czemu społeczeństwo otrzymuje jednocześnie realny wpływ na własne bezpieczeństwo.

Należy podkreślić, że kontakt z użytkownikami końcowymi stanowił niezwykle istotny element tej inicjatywy. Mieli oni okazję do przetestowania nowych technologii opracowanych w ramach projektu oraz trenowania na wirtualnej strzelnicy. Usprawnienie współpracy pomiędzy publicznymi i prywatnymi organizacjami ochrony w zakresie dbania o bezpieczeństwo przestrzeni publicznych na wypadek ataków jest niezwykle ważne, a APPRAISE dołożył wszelkich starań, aby ułatwić wymianę pomysłów, najlepszych praktyk i rozwiązań.

⇒ Więcej informacji o narzędziach APPRAISE znajduje się na stronie projektu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowych technologiach i ich wpływie na bezpieczeństwo publiczne, polecamy wywiad z Jarosławem Przyjemczakiem, doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz byłym zastępcą dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku:

Nowe technologie, a bezpieczeństwo przestrzeni publicznej

Dla mniej doświadczonego obserwatora ocena czy współczesne technologie pomagają w ochronie naszego bezpieczeństwa, czy bardziej mu zagrażają, jest bardzo trudna. Dlatego o komentarz poprosiliśmy naszego eksperta w tej dziedzinie, Jarosława Przyjemczaka, doktora nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz byłego zastępcę dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku.

Czytaj dalej »

Wkład PPBW

Polska Platforma odegrała istotną rolę w wielu działaniach realizowanych w ramach tego projektu. Kierowaliśmy planowaniem i realizacją Pilotażu nr. 4 w Gdańsku, który koncentrował się na symulacji ataku z użyciem broni białej. Opracowanie scenariusza pilotażowego wymagało uwzględnienia wcześniej ustalonych praktyk i wykorzystania innowacyjnych technologii rozwijanych w ramach inicjatywy. Należało zapewnić, że jest on dostosowany do skrupulatnej oceny skuteczności wybranych narzędzi w warunkach testowych.

Pilotaż odbył się w dniach 18-21 września 2023 r. podczas targów TRAKO, był prowadzony przez PPBW i organizowany przy nieocenionej pomocy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich. Jako podsumowanie tego wydarzenia przygotowaliśmy również film przybliżający ideę pilotażu i prezentujący poszczególne etapy scenariusza. Zachęcamy do jego obejrzenia:

Ponadto, ważnym element na etapie formowania inicjatywy był udział użytkowników końcowych w definiowaniu potrzeb i wymagań wobec technologii rozwijanych w ramach projektu APPRAISE. PPBW uczestniczyła w tych konsultacjach z polskimi odbiorcami. Proces ten miał zasadnicze znaczenie nie tylko dla dostosowania wyników projektu, ale także dla zwiększenia świadomości użytkowników i integracji technologii z istniejącymi ramami bezpieczeństwa.

Konferencja końcowa

Konferencja końcowa projektu APPRAISE została zorganizowana przez Akademię Nauk Policyjnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna – ISCPSI) w Lizbonie. Było to dwudniowe wydarzenie poświęcone podsumowaniu ustaleń i wyników inicjatywy. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był prezentacji rezultatów projektu podczas Targów Technologicznych. Organizatorzy wykorzystali tę okazję, aby omówić wnioski wyciągnięte z pilotaży oraz sposoby, w jakie system APPRAISE pomógł poprawić bezpieczeństwo w lokalizacjach pilotażowych.

Drugi dzień koncentrował się na przyszłości ochrony przestrzeni publicznych. Zaprezentowano i przeanalizowano projekty, które zaowocowały udaną synergią między organizacjami, państwami i sektorami w celu zwiększenia cyfrowej i fizycznej odporności na zagrożenia terrorystyczne. Ponadto dyskutowano nad znaczeniem szkoleń w tej domenie.

Meta projektu APPRAISE znajduje się w tym miejscu, ale jesteśmy przekonani, że zbudował on niezwykle istotne fundamenty dla przyszłych inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, a także dla innowacyjnych narzędzi do analizy zagrożeń. PPBW jednak kontynuuje swoje uczestnictwo w projektach wprowadzających pozytywne zmiany w tym zakresie, zarówno zwiększające możliwości organizacji ochrony, jak i wykorzystujące najnowocześniejsze technologie do zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwu.

Jeśli interesuje Cię współpraca z nami w tym obszarze, zapraszamy do kontaktu!

Łukasz Kielban

Starszy Specjalista ds. Komunikacji

NINA CZYŻEWSKA

Młodszy Menadżer ds. Realizacji Projektów