Newsletter projektu i-LEAD #3

Informujemy, że dostępny jest już trzeci newsletter projektu i-LEAD. Można go przeczytać lub pobrać pod tym linkiem.

Projekt i-LEAD jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest holenderska policja. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przewodzi pracom poświęconym opracowaniu wspólnych europejskich norm dla technologii procesów i regulacji prawnych oraz wspieraniu służb w podejmowaniu wspólnych zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.i-lead.eu.