My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Newsletter projektu i-LEAD #2

Informujemy, że dostępny jest już drugi newsletter projektu i-LEAD. Można go przeczytać lub pobrać pod tym linkiem.

Projekt i-LEAD jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest holenderska policja. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przewodzi pracom poświęconym opracowaniu wspólnych europejskich norm dla technologii procesów i regulacji prawnych oraz wspieraniu służb w podejmowaniu wspólnych zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: http://i-lead.eu/.