My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości (w tym przemocy w szkołach) oraz terroryzmu

Kierownik projektu:

  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski – Politechnika Gdańska.

Instytucja realizujące projekt:

  • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych.

Cel projektu:

Opracowywanie nowych rozwiązań służących monitorowaniu obiektów i obszarów w celu automatycznego wykrywania zagrożeń przestępczością i terroryzmem.

Opis projektu:

W toku realizacji projektu zostaną wykonane i przetestowane prototypowe autonomiczne urządzenia wykorzystujące nowoczesne technologie gromadzenia i analizowania danych multimedialnych (obraz wizyjny, dźwięk, sygnały z detektorów ruchu, identyfikatorów RFID, czujników biometrycznych i innych). W konsekwencji możliwe będzie inteligentne i ciągłe rejestrowanie oraz klasyfikowanie wydarzeń, zbieranie danych o ruchu pojazdów, nietypowym zachowaniu osób, identyfikowanie osób poszukiwanych i przesyłanie danych bezprzewodowo do funkcjonariuszy pracujących w terenie, centrów dyspozycyjnych lub centrów zarządzania kryzysowego.

Opracowywane oprogramowanie komputerowe będzie wspomagało automatyczne wykrywanie sytuacji potencjalnego zagrożenia, takich jak: szybkie gromadzenie się wielu osób w jednym miejscu, upadek osoby, pozostawienie bez opieki bagażu lub innego przedmiotu, wołanie o pomoc w wielu językach, nadużywanie klaksonu samochodowego, ustawiczne łamanie przepisów przez kierowcę tego samego pojazdu na całej monitorowanej przestrzeni aglomeracji miejskiej, nietypowy wzmożony ruch pojazdów w godzinach nocnych itp. Dzięki wykorzystaniu mikrofonów możliwe będzie nie tylko rozpoznanie wołania o pomoc, hałasu tłuczonej szyby i innych sygnałów wskazujących na sytuację zagrożenia, ale także określanie, z którego miejsca dźwięk nadchodzi, a następnie automatyczne skierowanie w ten punkt kamery i przesłanie obrazu i dźwięku do centrali, z użyciem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju