My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Monografia pt. „Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym”

W ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”, realizowanego w latach 2011-2014, została wydana monografia, dotycząca bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym, składająca się z dwóch tomów podzielonych tematycznie.

I tom pt. „Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Wybrane aspekty prawne i kryminologiczne”, pod redakcją naukową prof. dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk, prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego oraz dr Elżbiety Zatyki z Uniwersytetu w Białymstoku, został poświęcony aspektom kryminologicznym i prawnym w zakresie bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym.

Kliknij tutaj, aby pobrać pełną wersję publikacji w wersji elektronicznej.

II tom o tytule: „Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym. Wybrane aspekty praktyczne”, przygotowany pod redakcją naukową prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej, dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Ewy Glińskiej z Politechniki Białostockiej, dotyczy natomiast kwestii praktycznych bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym.