MIRAD: Konferencja otwierająca projekt

Konferencja online pt. „Kontynuacja w programach zwalczających radykalizację: podejście trójstopniowe MIRAD” otwiera realizację projektu MIRAD. Spotkanie w języku angielskim rozpocznie się 24 lutego 2022 r. o godzinie 12:00.

Projekt MIRAD (Multiideologiczna ocena procesu radykalizacji w kontekście zaprzestania zaangażowania) jest finansowany przez program Komisji Europejskiej pod nazwą Internal Security Fund – Police (ISFP) (numer umowy: 101035878). Pierwsze spotkanie konsorcjum projektowego odbyło się w styczniu br. W trakcie niniejszej konferencji omówione zostaną główne cele projektu oraz kontekst planowanych działań. Dodatkowo zaproszeni prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami, uwzględniając zarówno wiele istotnych aspektów, jak i prezentując zagadnienie z szerszej perspektywy.

Wydarzenie jest kierowane do szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką projektu oraz praktyków zaangażowanych w monitorowanie, zapobieganie i zwalczanie radykalizacji. W szczególności odbiorcami spotkania będą: przedstawiciele organizacji pozarządowych mający styczność z jednostkami o charakterze ekstremistycznym lub radykalnym, personel więzienny, kuratorzy sądowi, pracownicy sądownictwa, naukowcy, reprezentanci sieci zajmujących się radykalizacją oraz organizacji obywatelskich. W konferencji mogą wziąć udział również inne osoby, specjalizujące się np. w problematyce brutalnego ekstremizmu prawicowego, ocenie ryzyka i interwencji wobec ekstremizmu islamskiego, jak i pracownicy innych podmiotów zaangażowanych w powyższy temat.

Rejestracja jest wymagana. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod tym linkiem.

MIRAD - Opening Conference - banner