MINDb4ACT: Szkolenie online na temat przeciwdziałania radykalizacji na obszarach miejskich [WIDEO]

W dniu 8 lipca 2020 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała webinarium pt. „Budowanie świadomości i podejmowanie wczesnej interwencji na obszarach miejskich. Wykrywanie procesów radykalizacji i inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu MINDb4ACT.

Zapis wideo szkolenia:

W trakcie godzinnego webinarium poprowadzonym przez dr Marzenę Kordaczuk-Wąs, eksperta PPBW ds. przeciwdziałania radykalizacji, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest radykalizacja, poznali jej modele, dowiedzieli się jak rozpoznawać symptomy oraz jak reagować i przeciwdziałać temu zjawisku. Ponadto, przedstawione zostały również czynniki, które powodują podatność na radykalizację postaw. Prelegentka opowiedziała także o dobrych praktykach w związku ze współpracą interdyscyplinarną lokalnych podmiotów oraz istocie lokalnego planu działania.