MINDb4ACT: Szkolenie na temat przeciwdziałania radykalizacji na obszarach miejskich

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje godzinne szkolenie on-line pt. „Budowanie świadomości i podejmowanie wczesnej interwencji na obszarach miejskich. Wykrywanie procesów radykalizacji i inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej”, które odbędzie się 8 lipca 2020 r. w godz. 8:30-9:30. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli polskich miast, którzy zainteresowani są tematyką radykalizacji, jak również przedstawicieli z sektora bezpieczeństwa publicznego, więziennictwa, sądownictwa, administracji centralnej i samorządowej, sektora akademickiego oraz edukacji i oświaty, pomocy społecznej oraz sektora pozarządowego.

Szkolenie będzie miało formę godzinnego webinaru, w ramach którego uczestnicy dowiedzą się, czym jest radykalizacja, poznają jej modele, dowiedzą się jak rozpoznawać symptomy oraz jak reagować i przeciwdziałać temu zjawisku. Przedstawione zostaną również czynniki, które powodują podatność na radykalizację postaw. Prelegentka opowie o dobrych praktykach w związku ze współpracą interdyscyplinarną lokalnych podmiotów oraz istocie lokalnego planu działania. Po zakończeniu części merytorycznej (45 min) przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi (15 min).

Webinar poprowadzi dr Marzena Kordaczuk-Wąs, ekspert PPBW ds. przeciwdziałania radykalizacji, posiadająca wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zarówno w Polsce, jak i Europie (Lider Grupy roboczej ‘Police and Law Enforcement’ Radicalisation Awareness Network oraz ekspert CEPOL – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania).

Szkolenie realizowane jest w ramach europejskiego projektu MINDb4ACT, w którym PPBW jest jednym z partnerów konsorcjum. Projekt MINDb4ACT jest koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów z 9 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Celem projektu jest ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum, a także dostarczenie praktycznych rekomendacji i rozwiązań w tym obszarze dla decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych stron. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.