My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

MINDb4ACT: Podsumowanie pilotażowych szkoleń PPBW z zakresu radykalizacji

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zorganizowała dwa pilotażowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania radykalizacji, które miały miejsce 9 i 10 września 2019 roku w Poznaniu.

Szkolenia organizowane były w ramach projektu badawczo-rozwojowego MINDb4ACT oraz lokalnej inicjatywy Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych (www.obserwatorium.wlkp.pl). Każdy dzień szkolenia skierowany był do innej grupy odbiorców. W pierwszym z nich uczestniczyli przedstawiciele lokalnych instytucji, takich jak Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Poznania, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Policja, Służba Więzienna, Kuratorium Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz innych. W drugim dniu natomiast uczestniczyli przedstawiciele edukacji i oświaty, przede wszystkim nauczyciele-wychowawcy, psychologowie i pedagodzy z wielkopolskich szkół.

Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 40 osób. Szkolenia miały formę praktycznego warsztatu, uczestnicy byli włączeni do dyskusji od początku spotkania, mieli możliwość do wymiany doświadczeń, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a także pracy w grupach nad wybranym studium przypadku.

Uczestnicy szkoleń zgodnie zauważyli, że w czasach szybkiego rozpowszechniania się zjawiska radykalizacji podjęcie tego tematu, poznanie mechanizmu i sposobów zapobiegania jest niezmiernie istotne, a przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji niezbędna. Wielokrotnie uczestnicy podkreślali, że skład grup biorących udział w spotkaniu był ich atutem, ponieważ pozwalał na dyskusję, biorąc pod uwagę różne aspekty zjawiska. Ponadto, uczestnicy podkreślali kompetencje i doświadczenie prowadzących – dr Marzeny Kordaczuk-Wąs, która posiada bogate doświadczenie z zakresu przeciwdziałania radykalizacji i jest ekspertem PPBW w tym obszarze oraz r. pr. Jakuba Horn, który przedstawił aspekty prawne mowy nienawiści.

Projekt MINDb4ACT finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Szkolenia były jednym z 17 projektów pilotażowych, które są zaplanowane w ramach projektu i dotyczą zagadnienia przeciwdziałania radykalizacji w różnych obszarach tematycznych. Projekt pilotażowy PPBW dotyczył obszaru „inicjatywy lokalne”.