MINDb4ACT: Pilotażowe szkolenie z zakresu zapobiegania radykalizacji dla instytucji lokalnych

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizują dedykowane, pilotażowe szkolenie pt. „Rola lokalnej współpracy w zapobieganiu radykalizacji: mechanizm powstawania i skuteczne zapobieganie ekstremizmom”, które odbędzie się 9 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 

Szkolenie realizowane jest w ramach europejskiego projektu MINDb4ACT oraz interdyscyplinarnej sieci Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych. W wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele sektora bezpieczeństwa publicznego, więziennictwa, sądownictwa, administracji centralnej i samorządowej, sektora akademickiego oraz edukacji i oświaty, pomocy społecznej, a także sektora pozarządowego. 

Szkolenie poprowadzą: dr Marzena Kordaczuk-Wąs, ekspert PPBW ds. przeciwdziałania radykalizacji, posiadająca wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zarówno w Polsce, jak i Europie (ekspert RAN – Radicalization Awareness Network oraz CEPOL – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania), dr Agnieszka Łapińska oraz mec. Jakub Horn. 

Projekt MINDb4ACT jest koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów z 9 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Celem projektu jest ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum, a także dostarczenie praktycznych rekomendacji i rozwiązań w tym obszarze dla decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych stron. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.