MINDb4ACT: druga konferencja plenarna w Berlinie

W dniach 1-2 lipca 2019 roku odbyła się w Berlinie druga konferencja plenarna projektu MINDb4ACT, której organizatorem był Freie Universitaet Berlin (FUB), partner konsorcjum. Program spotkania obejmował kilka głównych punktów, takich jak: znaczenie ewaluacji w projekcie, zagadnienia etyczne w projektach H2020, projekty pilotażowe MINDb4ACT.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości i dotyczył ewaluacji Programów Profilaktycznych i Przeciwdziałających Ekstremizmom (P/CVE). Swoimi doświadczenia oraz dobrymi praktykami w tym obszarze podzielili się przedstawiciele czterech instytucji: Violence Prevention Network z Niemiec, niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, organizacji pozarządowej Ufuq oraz reprezentant projektu EEE.

Drugi dzień spotkania został poświęcony na wewnętrzne tematy związane z realizacją projektu i dotyczył on wyłącznie partnerów konsorcjum MINDb4ACT. Najważniejsze punkty, które zostały omówione w gronie partnerów, dotyczyły kwestii etycznych w projektach pilotażowych oraz sprawozdania z projektów pilotażowych – tych zakończonych i tych w trakcie realizacji.

Łącznie, w ramach projektu MINDb4ACT zostanie zrealizowanych 17 projektów pilotażowych w 4 obszarach tematycznych: więziennictwo, szkoły, Inicjatywy lokalne oraz Internet i Media, w 9 krajach UE (Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania oraz Wielka Brytania).