My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Lion DC: po pół roku realizacji projektu

Od grudnia 2018 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczy w pracach dotyczących zwalczania przestępczości narkotykowej online w ramach projektu europejskiego pt. „Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes (Lion DC)”. W konsorcjum projektu bierze udział łącznie 12 partnerów z krajów, takich jak Polska Litwa, Holandia, Grecja Bułgaria i Rumunia.

W okresie pierwszych miesięcy projektu PPBW, jako Lider WP2, była odpowiedzialna za zebranie i przeanalizowanie zjawiska przestępczości narkotykowej online z perspektywy służb reprezentowanych w konsorcjum. W ramach zadania zidentyfikowane zostały wspólne potrzeby/braki służb (szkoleniowe, proceduralno-legislacyjnie, narzędziowe) oraz wyzwania (darknet, kryptowaluty, szyfrowanie, kwestie legislacyjno-proceduralne, braki szkoleniowe), z którymi mają one do czynienia podczas prowadzenia tego rodzaju spraw.

Jedna z części prac dotyczyła technologii, które są obecnie wykorzystywane w sprawach narkotykowych online oraz ustaleniu, jakie są potrzeby i wyzwania technologiczne służb, a także rekomendacje w zakresie podniesienia skuteczności ich działań.

W tym czasie przygotowane zostały następujące raporty (wszystkie mają status poufny):

  • „LEA Digital Online Drug Crimes Investigation Needs Survey Report”;
  • „Digital Online Drug Crimes Investigation tooling questionnaire”;
  • „Digital Online Drug Crimes Investigation tooling LEA challenges”.

Każdy z wymienionych wyżej raportów powstał na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli służb – partnerów konsorcjum projektu LION DC.

Okazją do poprowadzenia ożywionych dyskusji z praktykami w dziedzinie zwalczania handlu narkotykami online były dwa międzynarodowe spotkania zorganizowane w ramach WP2. Pierwsze z nich odbyło się w dniach 27-28 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i dotyczyło identyfikacji wspólnych potrzeb służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obszarze walki z przestępczością narkotykową online. Drugie spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z TNO w Leiden w Holandii w terminie 17-18 kwietnia 2019 roku. Jego głównym celem była dyskusja o różnego rodzaju wyzwaniach, z którymi służby spotykają się podczas prowadzenia spraw związanych z przestępczością narkotykową online.

Aktualnie PPBW realizuje kolejne zadania w ramach WP2 m.in. polegające na stworzeniu dwóch scenariuszy szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania obrotowi narkotyków w Sieci, które zostaną dalej wykorzystane w ramach kolejnych pakietów prac. Ponadto, we wrześniu 2019 roku w Wilnie odbędą się trzecie warsztaty projektu LION DC, podsumowujące prace Work Package 2 oraz prezentujące kolejne dwa pakiety prac.

Projekt Lion DC jest finansowany w ramach UE Internal Security Fund Police. Jego realizacja potrwa do grudnia 2020 roku.