Lion DC: Drugie spotkanie w Leiden

W dniach 17-18 kwietnia 2019 roku w Leiden w Holandii odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu Lion DC. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Work Package 2 (Online Drug Crime Phenomena Definition & LEA needs assessment), którego liderem jest Polska Platforma Bezpieczeństwa. Współorganizatorem spotkania i jednocześnie instytucją goszczącą było TNO.

Podczas spotkania przedstawiciele służb, w tym w szczególności policji, dyskutowali o różnego rodzaju wyzwaniach, z którymi spotykają się podczas prowadzenia spraw związanych z przestępczością narkotykową online. Wśród wyzwań znalazł się Darknet, kryptowaluty, szyfrowanie sieci i użytkowników, kwestie prawne i proceduralne oraz zbyt mała ilość szkoleń. Rozmowa dotyczyła również narzędzi, z których służby korzystają w tego rodzaju sprawach. Omawiane były także wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, które dane narzędzie musi spełnić, aby mogło być wykorzystywane w efektywny sposób przez służby.

Ponadto, uczestnicy warsztatu mieli okazję przetestować symulator darkmarketu oraz zapoznać się z ofertą szkoleniową autorstwa TNO. Celem było zebranie konstruktywnych opinii w zakresie możliwości ulepszenia symulatora oraz szkoleń. Planuje się, iż wspomniane elementy będą wykorzystywane na dalszym etapie realizacji projektu Lion DC.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjum z Holandii, Grecji, Litwy, Rumunii, Bułgarii oraz Polski.