My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Konferencja RADPol2020 – Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [nowy termin]

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania” (RADPol2020). Wydarzenie odbędzie się w formie online w trzech terminach – 18 czerwca, 25 czerwca oraz 2 lipca 2020 roku.

RADPol to wspólna inicjatywa europejskich projektów badawczych: MINDb4ACT, CHAMPIONs oraz BRAVE, finansowanych w ramach programów Komisji Europejskiej H2020 i ISF-P. Głównym organizatorem jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – partner projektu MINDb4ACT, natomiast współorganizatorem konferencji jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem konferencji RADPol jest umożliwienie dialogu na temat trendów w zakresie różnych form radykalizacji spotykanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz związanych z nimi wyzwań. Ponadto, celem jest także podzielenie się doświadczeniami oraz sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku, a także przedstawienie najnowszych rezultatów badań oraz istoty współpracy wielopodmiotowej.

Wydarzenie jest skierowane do szerokiego grona praktyków z całej Europy zaangażowanych w monitorowanie, zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji na różnych poziomach, w tym także przedstawicieli służb mundurowych, decydentów politycznych, przedstawicieli administracji samorządowej oraz centralnej, przedstawicieli instytucji publicznych (np. pomocy społecznej, kuratorów sądowych), przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za opracowywanie strategii nt. przeciwdziałania różnym formom radykalizacji od szczebla lokalnego po europejski, naukowców, przedstawicieli instytucji pozarządowych oraz innych podmiotów, zainteresowanych tematyką RADPol2020.

Zapraszamy na stronę internetową wydarzenia, gdzie można znaleźć więcej szczegółów wraz z formularzem zgłoszeniowym na konferencję: www.ppbw.pl/konferencja-radpol2020/.