Konferencja pt. „Nowe kierunki badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym oraz ich praktyczne wykorzystanie”

W dniach od 4 do 7 grudnia 2012 roku w Ośrodku Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Poznania, odbyła się konferencja naukowa pt. „Nowe kierunki badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym oraz ich praktyczne wykorzystanie”.

Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w zróżnicowanych tematycznie panelach dyskusyjnych. Głównym przedmiotem prac były kwestie związane z nowoczesnymi technologiami w procesie karnym z uwzględnieniem aspektów technicznych oraz prawnych, jak również bezpieczeństwem osób niewidomych w ruchu drogowym. Ponadto kontynuowany był dyskurs poświęcony prawom i wolnościom obywatelskim w kontekście badań nad bezpieczeństwem, w którym czynnie uczestniczyli m.in. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,Katarzyna Szymielewicz – Prezes Zarządu Fundacji Panoptykon oraz przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Była to także okazja do zaprezentowania kolejnych nowoczesnych technologii powstałych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego: najnowszej wersji Systemu Automatycznego Rozpoznawania Mowy (ARM), Zintegrowanej Platformy Teleinformatycznej, kompleksu aplikacji wspierających analizę kryminalną pn. LINK 2, narzędzie o nazwie INACT pomagające w zwalczaniu dziecięcej pornografii.

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele organów Unii Europejskiej, rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prokuratury Generalnej, Sił Zbrojnych RP, kierownictwa służb mundurowych – w szczególności Policji i Straży Granicznej, służb specjalnych, sądownictwa, prokuratury oraz szeroko reprezentowani członkowie świata nauki.