Konferencja pt. „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie”

Informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2018 roku w hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie”. Konferencja jest organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym celem konferencji, która adresowana jest do przedstawicieli uczelni, instytucji naukowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej jest strategiczna dyskusja, jak wykorzystać nowe możliwości (w tym wprowadzone nowe zasady wynagradzania), dla zwiększenia uczestnictwa Polski w Horyzoncie 2020 w latach 2018-2020, a przede wszystkim, jak przygotować się do aktywnego udziału w 9. Programie Ramowym UE. Przedstawimy efekty działań podjętych w tym zakresie, wynikających z rekomendacji wypracowanych podczas ostatniej konferencji „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski”, która odbyła się w 2016 r. W czasie konferencji podsumujemy dotychczasowe uczestnictwo Polski w Programach Ramowych UE w ostatnich 20 latach.

Program wydarzenia jest dostępny tutaj.

Więcej informacji nt. konferencji: http://konferencja2018.kpk.gov.pl.