My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Konferencja PPBW na Stadionie Narodowym w Warszawie

W dniu 25 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się Konferencja pt. „Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” zorganizowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której partnerem merytorycznym zostało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym celem Konferencji było zaprezentowanie efektów projektów realizowanych w latach 2011-2014 w ramach I Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Część spośród 15 konsorcjów, oprócz prezentacji multimedialnej zademonstrowało efekty projektów także w postaci eksponatów które zostały przywiezione na Stadion Narodowy.

Podczas drugiej części Konferencji, miały miejsce wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, poświęcone kierunkom rozwoju oraz znaczeniu prac badawczo-rozwojowych dla systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Ostatnimi prelegentami byli przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach wystąpień przedstawiona została interpretacja zapisów § 13 umów o wykonanie i finansowanie projektów zawieranych z NCBR w ramach I Konkursu, jak również przedstawiona została rola NCBR w pozyskiwaniu technologii zwiększających potencjał bezpieczeństwa państwa.

Spośród prawie 200 gości: przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, służb mundurowych, służb specjalnych, wojska, środowiska naukowego, administracji państwowej, jak i innych instytucji zainteresowanych tematyką prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie bezpieczeństwa, swoją obecnością podczas Konferencji zaszczycili:

  • prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki – Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną;
  • nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji;
  • dr Ryszard Czerniawski – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski, Wiceprzewodniczący Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych;
  • dr Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
  • Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie im. Jarosława Dąbrowskiego;
  • prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska – Prorektor Politechniki Poznańskiej;
  • dr Olaf Gajl – Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Program konferencji do pobrania tutaj.
Prezentacje do pobrania tutaj.