Konferencja PPBW: „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji 10 grudnia 2018 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbędzie się ogólnopolska bezpłatna konferencja pt. „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”. Wydarzenie organizują Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Akademia Antykorupcyjna.

Konferencja ma na celu podjęcie dyskusji nad efektywnością rozwiązań przeciwdziałających korupcji oraz nad nowymi programami etycznymi w administracji publicznej, w tym programami opracowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dobre praktyki stanowiące potencjalną inspirację do podjęcia podobnych działań przez inne instytucje i organizacje. Konferencja będzie miała charakter modułowy.

W każdej z sesji wystąpi 3-4 prelegentów, którzy wezmą udział w 10-15-minutowej dyskusji po każdej części. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej (w tym przedstawiciele służb mundurowych), instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zainteresowanych tematyką konferencji.

Informujemy, że pod adresem www.konferencja.ppbw.pl znajduje się strona internetowa, na której mogą Państwo zarejestrować się na konferencję oraz zapoznać z programem spotkania i listą prelegentów. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 3 grudnia 2018 roku.