My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Konferencja naukowa pt. „Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego. 10-lecie Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kierunki na lata 2014-2020”

W dniach od 3 do 6 grudnia 2013 roku w Ośrodku Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Poznania, odbyła się konferencja naukowa pt. „Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego – 10-lecie Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kierunki na lata 2014-2020”.

Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w zróżnicowanych tematycznie panelach dyskusyjnych, poświęconych następującym tematom:

  • Prawa i wolności obywatelskie a działania służb w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych;
  • Horyzont 2020 – nowa perspektywa finansowania badań w zakresie bezpieczeństwa na lata 2014-2020;
  • Współpraca wykonawców projektów z zakresu bezpieczeństwa i obronności z gestorami (służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne);
  • Projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności a prawa własności intelektualnej;
  • Możliwości wykorzystania systemu automatycznego rozpoznawania mowy w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i porządek prawny;
  • Bezpieczeństwo osób niewidomych w ruchu drogowym – aspekty prawne i technologiczne;
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne;
  • Międzynarodowa współpraca naukowa w obszarze bezpieczeństwa;
  • Komercjalizacja efektów prac badawczo-rozwojowych.

W sumie w Konferencji udział wzięło ponad 380 osób – wybitnych specjalistów reprezentujących różnorodne środowiska – większości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny (Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Urzędu Kontroli Skarbowej), przedstawicieli Wojska Polskiego, osoby Pana Prezesa Sądu Najwyższego oraz Sędziów wybranych Sądów RP, przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Służby Więziennej, Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Celnej, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Prokuratury RP, wybitnych przedstawicieli nauki – w tym Rektorów Wyższych Uczelni, teoretyków oraz praktyków prawa, a także przedstawicieli Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.