My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Konferencja na Uniwersytecie Śląskim

W dniu 13 maja 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbyła się Konferencja naukowa pt. „Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa” organizowana w ramach projektu „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. dr hab. Irena Lipowicz, Śląski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Szkoły Policji w Katowicach – insp. Jarosław Kaleta oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Obrady konferencyjne odbyły się z podziałem na trzy panele poświęcone problematyce prywatyzacji w zakresie ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych oraz przejawów prywatyzacji zadań policyjnych przybierających postać indywidualnych uprawnień obywatelskich w zakresie samoobrony (obrona konieczna) i samoochrony (prawo do posiadania broni palnej). Jednym z wątków poruszanych w trakcie Konferencji było także zagadnienie udziału społeczności lokalnych w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz problem prawnych aspektów monitorowania przestrzeni publicznej w celach prewencyjnych.

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk naukowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele sądów powszechnych, służb policyjnych, straży przyrodniczych i komunikacyjnych, Sił Zbrojnych RP, a także podmiotów gospodarczych oferujących usługi detektywistyczne oraz w zakresie ochrony osób i mienia.

Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego reprezentował Rashel Talukder – Sekretarz PPBW.

Program konferencji – kliknij tutaj.