My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Informacja o konferencji!

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej w dniach 10-12 maja 2016 roku w Warszawie organizuje konferencję pt. „Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń”.

Główne zagadnienia omawiane podczas konferencji:

  • Dzień 1: Dzień Informacyjny w obszarze „Secure Societies” (Work Programme 2016-2017) Programu Horyzont 2020 prowadzony przez przedstawicieli Komisji Europejskiej nt. aktualnego konkursu w obszarze bezpieczeństwa;
  • Dzień 2: Problematyka prac B+R w obszarze bezpieczeństwa na poziomie UE – wymiana międzynarodowych doświadczeń na temat miejsca i roli użytkowników końcowych w procesie badawczo – rozwojowym oraz wdrażania efektów tych projektów;
  • Dzień 3: Prezentacja polskich projektów B+R z obszaru bezpieczeństwa – aspekty technologiczne, prawne, organizacyjne, wdrożeniowe.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji o konferencji już wkrótce na stronie www.ppbw.pl oraz www.kpk.gov.pl.