My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

INDEED: Warsztaty dla Praktyków

Pierwsze warsztaty dla Praktyków w ramach projektu INDEED na temat analizy luk i potrzeb w ewaluacji inicjatyw z zakresu zapobiegania i zwalczania radykalizacji, deradykalizacji oraz przeciwdziałania przestępczości odbędą się w dniach 27-29 kwietnia 2022 roku w Atenach. Gospodarzem wydarzenia jest grecka Policja, a organizatorem merytorycznym CENTRIC z Wielkiej Brytanii.

Warsztaty mają na celu zgromadzenie praktyków z Europy zajmujących się tą tematyką, aby porozmawiać o obecnych podejściach do ewaluacji inicjatyw z ww. obszaru, potrzebach praktyków oraz rekomendacjach, które mogą być wykorzystane w projekcie INDEED w dalszych pakietach prac.

Podczas warsztatów omówione zostaną w szczególności:

  • zalety i ograniczenia różnych typów inicjatyw z zakresu zapobiegania i zwalczania radykalizacji, deradykalizacji oraz przeciwdziałania przestępczości (np. polityki i strategie, programy długoterminowe, działania krótkoterminowe, interwencje ad hoc),
  • sposoby ewaluacji tych inicjatyw,
  • jak zdaniem praktyków powinien wyglądać idealny wynik ewaluacji inicjatyw,
  • przyczyny braku ewaluacji, jak również potrzeby interesariuszy w tym obszarze.

Warsztaty mają na celu:

  • poznanie zalet i ograniczeń obecnie realizowanych inicjatyw oraz ich sposobów ewaluacji,
  • poznanie zdania praktyków na temat idealnego rezultatu wdrożonych inicjatyw,
  • podkreślenie powodów braku ewaluacji i poznanie potrzeb praktyków, przeszkód oraz wyzwań jakie widzą w tym obszarze,
  • zebranie fundamentu do dalszych działań w projekcie INDEED, w szczególności do opracowania modelu opartego na dowodach do ewaluacji inicjatyw, który następnie zostanie przełożony na praktyczne narzędzie do ewaluacji, do opracowania e-Przewodnika na temat ewaluacji (Pakiet Prac nr 3) oraz programu szkoleniowego (Pakiet Prac nr 5).

Projekt INDEED opiera się na włączeniu praktyków w proces kształtowania i budowania jego rezultatów, dlatego warsztaty oferują interaktywną formułę dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz przekazania swoich potrzeb i wymagań w zakresie ewaluacji.

W wydarzeniu weźmie udział około 30 praktyków z konsorcjum oraz spoza projektu.

Koordynatorem INDEED jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dowiedz się więcej o projekcie na jego stronie internetowej.

INDEED Practitioners Workshop - banner