INDEED: PRAKTYCZNY WEBINAR | Formułowanie standaryzowanych założeń programu profilaktycznego

Projekt INDEED zaprasza wszystkie zainteresowane osoby zajmujące się problematyką zapobiegania i zwalczania radykalizacji oraz przeciwdziałania przestępczości do udziału w praktycznym webinarium na temat formułowania standaryzowanych założeń programów profilaktycznych.

Podczas webinarium zaprezentowane zostanie konstruowanie założeń długoterminowego programu profilaktycznego. Webinar odbędzie się 25 lipca 2022 roku w godzinach 9:00-10:30 i będzie prowadzony w języku angielskim przez Marzenę Kordaczuk-Wąs, Koordynatora Projektu INDEED.

INFORMACJE OGÓLNE:

Spotkanie jest kontynuacją pierwszego webinaru dotyczącego projektowania praktyki opartej na dowodach, które odbyło się 4 lipca (nagranie można zobaczyć tutaj). Kolejne webinarium szczegółowo opisuje projektowanie standaryzowanych elementów długofalowego kompleksowego programu profilaktycznego z wykorzystaniem materiału pochodzącego ze szczegółowej diagnozy konkretnego ryzyka występującego w środowisku lokalnym.

Podczas wydarzenia przedstawiony zostanie sposób formułowania grup docelowych programu, jego cele główne i szczegółowe, a także wskaźniki mierzące postępy programu, dobór odpowiednich teorii i strategii profilaktycznych, oddziaływań profilaktycznych, jak również czynników chroniących oraz partnerów i innych kluczowych elementów programu.

Webinarium jest rodzajem instrukcji krok po kroku, jak powinien przebiegać proces projektowania –w oparciu o model logiczny.  

ADRESACI:

Webinarium jest przeznaczone dla partnerów projektu INDEED oraz innych podmiotów, które pracują w powyższym obszarze lub których tematyka ta interesuje.

REJESTRACJA:

Zapraszamy do zarejestrowania się poprzez formularz dostępny tutaj do 21 lipca 2022 roku. Link do spotkania na platformie Microsoft Teams zostanie wysłany w piątek, 22 lipca.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących webinarium prosimy o kontakt z biurem projektu INDEED (office@indeedproject.eu).

INDEED: PRAKTYCZNY WEBINAR | Formułowanie standaryzowanych założeń programu profilaktycznego